PHS Rijswijk - Delft Campus. Foto: Bewuste Bouwers

Meer aandacht voor milieu en vakmensen in nieuwe code Bewuste Bouwers

Foto: Bewuste Bouwers via Annemarie Verschoor

De nieuwste versie van de Gedragscode Bewuste Bouwers heeft meer oog voor het opleiden van vakmensen en het voorkomen van milieuschade vanaf de bouwplaats. De aangepaste code en bijbehorende normeisen gaan op 1 oktober in.

Het document stelt bouw- en infrabedrijven in staat om op de bouwplaats bewust te werk te gaan en zo de impact op de omgeving tot een minimum te beperken. Elke twee jaar vindt een herijking plaats om de code actueel te houden. En dat is nodig ook: “Een drukke omgeving, mondige buren, hoge verwachtingen, kwetsbare natuur en compactere werkterreinen vragen steeds meer van bouw- en infrabedrijven tijdens de uitvoering.” De herijking is ingegeven door veranderingen in beleid en in wensen van opdrachtgevers. Ook waarnemingen van auditors en meldingen van consumenten bepalen mede of het instrument wordt aangepast.

Opleiden toekomstige vakmensen

De pijlers in de code zijn niet veranderd; dat zijn Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. De aangepaste versie bevat twee nieuwe normeisen voor die eerste twee pijlers. Het voorkomen van milieuschade doordat bouwmaterialen (of afval daarvan) in de natuur of oppervlaktewater waaien, heeft in de code meer aandacht gekregen. Dat geldt ook voor het belang van het opleiden van de toekomstige vakmensen en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Waar nodig zijn de normeisen verduidelijkt en de werkkaarten aangevuld om meer helderheid en uniformiteit te bieden.

Bewuste Bouwers wil bijdragen aan een beter imago van de bouw. De gedragscode is daarin een belangrijk instrument. Met audits en mysterybezoeken wordt nagegaan of de code ook goed wordt gehanteerd op bouwplaatsen.

Lees ook: Bouwen met elektrische machines? Vergeet de stroomvoorziening niet

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.