GVB-veer op IJ. Foto: GVB

Bruggen over het IJ stap dichterbij

De komst van twee bruggen over het Amsterdamse IJ is een stap dichterbij gekomen. Het college van B en W gebruikt een eindadvies van een onafhankelijke commissie als leidraad voor verdere plannen. Hierin is voorgesteld om een brug te maken tussen de Johan van Hasseltweg en het Azartplein en een brug tussen de NDSM-werf en de Haparandadam. Dat is respectievelijk meer oostelijk en meer westelijk dan eerder gepland was. 

De commissie oordeelde ook dat een fietsbrug naar de Sluisbuurt vanuit nautisch perspectief niet mogelijk is. Als vervanging is voorgesteld om de Amsterdamsebrug aan te passen en geschikt te maken voor grotere stromen fietsers en openbaar vervoer, in combinatie met een permanente veerverbinding tussen Sporenburg en de Sluisbuurt. Het college werd daarnaast aangeraden om een voetgangerspassage te maken vanaf het Centraal Station naar Noord.

Vervolg

Het college gaat een definitief inrichtingsplan maken voor het IJ en het Amsterdam Rijnkanaal binnen de Ring A10. Daarbij worden de bestaande voorkeursbesluiten aangepast op basis van de adviezen van de commissie. Naar verwachting wordt het inrichtingsplan samen met de aangepaste voorkeursbesluiten eind 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin is ruimte voor participatie en inspraak van bewoners, bedrijven en betrokken organisaties.

Behalve advies over de bruggen over het IJ, heeft de commissie zich geboden over de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Het voorstel is om deze te verplaatsen naar de Coenhaven. Dit besluit wijkt af van het coalitieakkoord; daarin wilde het bestuur deze terminal juist naar buiten Amsterdam verplaatsen. Onderzoek moet nog uitwijzen of de verplaatsing van de PTA haalbaar is.

Auteur: Inge Jacobs

Bruggen over het IJ stap dichterbij | Infrasite
GVB-veer op IJ. Foto: GVB

Bruggen over het IJ stap dichterbij

De komst van twee bruggen over het Amsterdamse IJ is een stap dichterbij gekomen. Het college van B en W gebruikt een eindadvies van een onafhankelijke commissie als leidraad voor verdere plannen. Hierin is voorgesteld om een brug te maken tussen de Johan van Hasseltweg en het Azartplein en een brug tussen de NDSM-werf en de Haparandadam. Dat is respectievelijk meer oostelijk en meer westelijk dan eerder gepland was. 

De commissie oordeelde ook dat een fietsbrug naar de Sluisbuurt vanuit nautisch perspectief niet mogelijk is. Als vervanging is voorgesteld om de Amsterdamsebrug aan te passen en geschikt te maken voor grotere stromen fietsers en openbaar vervoer, in combinatie met een permanente veerverbinding tussen Sporenburg en de Sluisbuurt. Het college werd daarnaast aangeraden om een voetgangerspassage te maken vanaf het Centraal Station naar Noord.

Vervolg

Het college gaat een definitief inrichtingsplan maken voor het IJ en het Amsterdam Rijnkanaal binnen de Ring A10. Daarbij worden de bestaande voorkeursbesluiten aangepast op basis van de adviezen van de commissie. Naar verwachting wordt het inrichtingsplan samen met de aangepaste voorkeursbesluiten eind 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin is ruimte voor participatie en inspraak van bewoners, bedrijven en betrokken organisaties.

Behalve advies over de bruggen over het IJ, heeft de commissie zich geboden over de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Het voorstel is om deze te verplaatsen naar de Coenhaven. Dit besluit wijkt af van het coalitieakkoord; daarin wilde het bestuur deze terminal juist naar buiten Amsterdam verplaatsen. Onderzoek moet nog uitwijzen of de verplaatsing van de PTA haalbaar is.

Auteur: Inge Jacobs