Aanleg weg in nieuwe woonwijk

Opnieuw stijging werkvoorraad GWW-sector

Aanleg nieuwe weg in woonwijk. Foto: Yvonne Ton

De werkvoorraad van de gehele bouwsector is in december licht afgenomen, maar die van de grond-, weg- en waterbouwbedrijven is opnieuw gestegen. De orderportefeuilles namen ten opzichte van november met twee tiende maand toe tot 7,4 maanden.

Dat blijkt uit de nieuwste conjunctuurmeting in de bouwnijverheid die het Economisch Instituut voor de Bouw in januari uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie. De werkvoorraad van grond- en waterbouwbedrijven nam met twee tiende maand toe naar 8,6 maanden werk. Bij wegenbouwbedrijven nam dit toe tot 6,3 maanden werk, een stijging van een tiende maand.

Afname B&U-sector

De orderportefeuilles in de totale bouwnijverheid namen in december met een tiende af naar 9,5 maanden werk. In de woningbouw nam de werkvoorraad met twee tiende maand af (11,5 maanden werk). Utiliteitsbouwers zagen de werkvoorraad met drie tiende maand afnemen naar 9,4 maanden.

Drie op de tien bedrijven gaven in december aan stagnatie te ondervinden in onderhanden werk. In de GWW-sector was een gebrek aan orders de belangrijkste oorzaak voor stagnatie. Circa 12 procent van de GWW-bedrijven verwacht dat de personeelsbezetting komende maanden toeneemt, een vrijwel hetzelfde aantal verwacht juist een afname. Bijna een tiende van de GWW-bedrijven voorziet een toename van de prijzen in de komende drie maanden, terwijl 4 procent een prijsdaling verwacht.

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur van OVPro.nl en schrijft voor verschillende andere vakbladen van ProMedia Group, waaronder Infrasite.nl.