Viaduct Zeeland

Duurzaam beton voortaan leidend in provinciale projecten

Duurzaam beton is ook voor provinciale bouwprojecten nu de nieuwe norm. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de belangenorganisatie van provincies, ondertekende afgelopen week het Betonakkoord, de nationale overeenkomst waarin partijen uit de hele bouwketen afspraken maken over concrete doelen en ambities. Het gaat dan om zaken als 30 procent CO2-reductie en 100 procent hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton in 2030.

Vier jaar geleden namen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en MVO Nederland het initiatief om met het Betonakkoord invulling te geven aan de eerdere plannen van de Green Deal Verduurzaming Betonketen. Halverwege 2018 ondertekenden de eerste private en publieke partijen de overeenkomst. Het akkoord richt zich op thema’s als CO2-reductie, circulariteit en innovatie.

Publieke opdrachtgevers

Aan het Betonakkoord nemen verschillende partijen uit de betonsector deel: bouwbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, prefab- en betonmortelleveranciers, bindmiddelleveranciers, opdrachtgevers en sympathisanten, zoals brancheverenigingen. Onder de betrokken publieke opdrachtgevers van het eerste uur waren het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en twee gemeenten. Inmiddels hebben nog een aantal gemeentelijke opdrachtgevers zich aangesloten en afgelopen week dus ook het IPO namens alle provincies.

Het IPO ziet de ondertekening van het Betonakkoord als logische vervolgstap op eerdere acties, zoals de aansluiting bij het Klimaatakkoord en het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord.

Monitoren klimaatimpact beton

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft CE Delft de berekening van de klimaatimpact van betongebruik in Nederland onlangs geactualiseerd. Op basis van dit nieuwe rapport gaat het Betonakkoord de reductie van de milieu-impact monitoren. Beton is een van de meest gebruikte bouwmaterialen ter wereld. In Nederland werd in 2017 12,9 miljoen m3 beton gebruikt, zo blijkt uit het rapport van CE Delft. In 1990 was dat nog 14,6 miljoen m3.

Auteur: Redactie Infrasite