Prinsjesdag 2017: Wonen en Rijksdienst

In 2018:

 • Stimuleren bouw betaalbare huurwoningen;
 • Weer subsidies voor energiebespraring;
 • Verplichte buffer VvE’s voor onderhoud.

Wonen
De woningmarkt heeft zich de afgelopen jaren krachtig hersteld. In 2018 wordt verder gewerkt aan een robuuste woningmarkt en energiezuinige woningbouw met voldoende aanbod en minder schulden.

 • Met een gezamenlijke Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid aan een sterke en innovatieve bouwsector. Dit moet bijdragen aan de bouw van zo’n 1 miljoen zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen die de komende decennia nodig zijn. Door de bundeling van allerlei regels in de Omgevingswet, wordt het ook makkelijker om woningbouwprojecten te starten.
 • Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en gemeenten zijn er subsidies om energiebesparing bij woningeigenaren te stimuleren.
 • VvE’s zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel.
 • Er zijn maatregelen genomen die de bouw van huurwoningen voor middeninkomens stimuleren. Daar is veel vraag naar. Rijk, gemeenten, investeerders en woningcorporaties zitten daarvoor samen aan tafel. Begin volgend jaar brengt de voorzitter van de samenwerkingstafel zijn eindrapport uit.
 • De maximale hypotheek is volgend jaar 100 procent van de waarde van de woning. Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd van 50 naar 49,5 procent. De effecten hiervan werken de komende jaren door op de woningmarkt.

Rijksdienst
Het parlement heeft vorig jaar ingestemd met het wijzigen van de rechtspositie van ambtenaren. Hun rechtspositie komt meer in lijn met die van werknemers in het bedrijfsleven. Het Rijk overlegt met de bonden om een eerste private CAO voor rijksambtenaren te kunnen afsluiten.

Het Rijk gaat in 2018 verder op de ingeslagen weg om dienstverlenender en efficiënter te werken. Daarbij is er aandacht voor meer doorstroming en de flexibele inzet van personeel. Ook werkt het Rijk verder aan een duurzamere bedrijfsvoering; onder andere door het stimuleren van hergebruik.

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor de gebouwen en gronden die het Rijk nodig heeft. Zoals kantoren, gevangenissen, rechtbanken, kazernes en musea. Er is daarbij oog voor energieverbruik, duurzaam materiaalgebruik en veiligheid. Gebouwen die niet meer nodig zijn, gaan op een professionele manier in de verkoop, zodat ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Prinsjesdag 2017: Wonen en Rijksdienst | Infrasite

Prinsjesdag 2017: Wonen en Rijksdienst

In 2018:

 • Stimuleren bouw betaalbare huurwoningen;
 • Weer subsidies voor energiebespraring;
 • Verplichte buffer VvE’s voor onderhoud.

Wonen
De woningmarkt heeft zich de afgelopen jaren krachtig hersteld. In 2018 wordt verder gewerkt aan een robuuste woningmarkt en energiezuinige woningbouw met voldoende aanbod en minder schulden.

 • Met een gezamenlijke Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid aan een sterke en innovatieve bouwsector. Dit moet bijdragen aan de bouw van zo’n 1 miljoen zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen die de komende decennia nodig zijn. Door de bundeling van allerlei regels in de Omgevingswet, wordt het ook makkelijker om woningbouwprojecten te starten.
 • Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en gemeenten zijn er subsidies om energiebesparing bij woningeigenaren te stimuleren.
 • VvE’s zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel.
 • Er zijn maatregelen genomen die de bouw van huurwoningen voor middeninkomens stimuleren. Daar is veel vraag naar. Rijk, gemeenten, investeerders en woningcorporaties zitten daarvoor samen aan tafel. Begin volgend jaar brengt de voorzitter van de samenwerkingstafel zijn eindrapport uit.
 • De maximale hypotheek is volgend jaar 100 procent van de waarde van de woning. Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd van 50 naar 49,5 procent. De effecten hiervan werken de komende jaren door op de woningmarkt.

Rijksdienst
Het parlement heeft vorig jaar ingestemd met het wijzigen van de rechtspositie van ambtenaren. Hun rechtspositie komt meer in lijn met die van werknemers in het bedrijfsleven. Het Rijk overlegt met de bonden om een eerste private CAO voor rijksambtenaren te kunnen afsluiten.

Het Rijk gaat in 2018 verder op de ingeslagen weg om dienstverlenender en efficiënter te werken. Daarbij is er aandacht voor meer doorstroming en de flexibele inzet van personeel. Ook werkt het Rijk verder aan een duurzamere bedrijfsvoering; onder andere door het stimuleren van hergebruik.

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor de gebouwen en gronden die het Rijk nodig heeft. Zoals kantoren, gevangenissen, rechtbanken, kazernes en musea. Er is daarbij oog voor energieverbruik, duurzaam materiaalgebruik en veiligheid. Gebouwen die niet meer nodig zijn, gaan op een professionele manier in de verkoop, zodat ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties