COB start project leidingen sleufloos verwijderen

Mede door de druk op de ondergrond is er een groeiende behoefte om leidingen die buiten bedrijf worden gesteld en niet worden hergebruikt, uit de bodem te verwijderen. Dat kan zonder sleuven te graven, maar bij veel partijen zijn deze ‘sleufloze technieken’ nog onbekend. Het COB-netwerk is een project gestart om inzicht te geven in de verschillende technieken.

Als kabels en leidingen buiten gebruik zijn, dan worden deze in principe verwijderd uit de ondergrond (beleid). Dit gebeurt alleen niet altijd, omdat het verwijderen kostbaar is (economische afweging) en overlast geeft voor de omgeving (maatschappelijk afweging). Het achterblijven van leidingen heeft nadelen: de kabels en leidingen bezetten ruimte die voor andere netwerken nodig is, er bestaat een risico op vervuiling van de ondergrond door toegepaste materialen, coatings of resten van het gebruik en de netbeheerder zal de kabels en leidingen moeten blijven registreren terwijl hij daar geen echt belang meer bij heeft.

Het COB-netwerk is daarom een project gestart om inzicht te geven in technieken en (te ontwikkelen) kennis op het gebied van sleufloos verwijderen van leidingen. De inventarisatie van kennisvragen en wensen zal leiden tot het agenderen van vervolgonderzoeken.

Het doel is om het volgende in kaart te brengen:

 • De technieken die er bestaan (state-of-the-art)
 • Mogelijkheden van het gebruik van de technieken, denk aan:
  • Welke leidingen kunnen worden verwijderd (type, soort, materiaal, diameter, op welke diepte)
  • Welke technieken kun je waarvoor gebruiken?
  • Aandachtspunten bij de toepassing (wat blijft er achter in de grond, benodigde ruimte, milieu, zettingen na verwijderen)
 • Kostenindicaties (geld, tijd en maatschappelijk) van de technieken
 • (Kennis)vragen en wensen

Download
Download het projectplan van de website van COB

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: COB Centrum Ondergronds Bouwen

COB start project leidingen sleufloos verwijderen | Infrasite

COB start project leidingen sleufloos verwijderen

Mede door de druk op de ondergrond is er een groeiende behoefte om leidingen die buiten bedrijf worden gesteld en niet worden hergebruikt, uit de bodem te verwijderen. Dat kan zonder sleuven te graven, maar bij veel partijen zijn deze ‘sleufloze technieken’ nog onbekend. Het COB-netwerk is een project gestart om inzicht te geven in de verschillende technieken.

Als kabels en leidingen buiten gebruik zijn, dan worden deze in principe verwijderd uit de ondergrond (beleid). Dit gebeurt alleen niet altijd, omdat het verwijderen kostbaar is (economische afweging) en overlast geeft voor de omgeving (maatschappelijk afweging). Het achterblijven van leidingen heeft nadelen: de kabels en leidingen bezetten ruimte die voor andere netwerken nodig is, er bestaat een risico op vervuiling van de ondergrond door toegepaste materialen, coatings of resten van het gebruik en de netbeheerder zal de kabels en leidingen moeten blijven registreren terwijl hij daar geen echt belang meer bij heeft.

Het COB-netwerk is daarom een project gestart om inzicht te geven in technieken en (te ontwikkelen) kennis op het gebied van sleufloos verwijderen van leidingen. De inventarisatie van kennisvragen en wensen zal leiden tot het agenderen van vervolgonderzoeken.

Het doel is om het volgende in kaart te brengen:

 • De technieken die er bestaan (state-of-the-art)
 • Mogelijkheden van het gebruik van de technieken, denk aan:
  • Welke leidingen kunnen worden verwijderd (type, soort, materiaal, diameter, op welke diepte)
  • Welke technieken kun je waarvoor gebruiken?
  • Aandachtspunten bij de toepassing (wat blijft er achter in de grond, benodigde ruimte, milieu, zettingen na verwijderen)
 • Kostenindicaties (geld, tijd en maatschappelijk) van de technieken
 • (Kennis)vragen en wensen

Download
Download het projectplan van de website van COB

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: COB Centrum Ondergronds Bouwen