SLIC presenteert leidraad om kwartsstof op bouwplaatsen aan te pakken

Het Comité van de Hoofden van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) presenteerde donderdag 27 oktober 2016 haar richtlijn voor Europese arbeidsinspecties om de risico’s van blootstelling aan kwartsstof (respirable crystalline silica, RCS) op bouwplaatsen aan te pakken.

Deze leidraad is ontwikkeld door de SLIC werkgroep over chemische stoffen; CHEMEX. De leidraad is bedoeld voor arbeidsinspecteurs en bevat hoofdstukken over het gevaar van RCS voor de gezondheid, het regelgevende kader, praktische informatie en voorbeelden van relevante beheersmaatregelen. De leidraad bevat ook 14 concrete situaties waarin zich grote RCS-risico’s voordoen. Bij het samenstellen van deze leidraad heeft de werkgroep rekening gehouden met de ervaringen van honderden inspecteurs uit de 28 lidstaten van de Europese Unie.

De digitale versie vindt u hier De gids is nu gepubliceerd in het Engels en wordt vertaald in de 24 officiële talen van de EU. De gids is voor iedereen beschikbaar.

Het eerste exemplaar werd door Kären Clayton, voorzitter van CHEMEX, overhandigd aan Marga Zuurbier, de Nederlandse vertegenwoordiger in SLIC en directeur Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW. Zuurbier: ‘Deze leidraad zal helpen om te zorgen voor gelijke arbeidsvoorwaarden in alle EU-lidstaten. Het is een praktisch document dat niet alleen nuttig is voor inspecteurs, maar ook voor werkgevers en werknemers. We zullen er hier in Nederland graag gebruik van maken.’

Bij de presentatie waren ook diverse koepelorganisaties in de bouw en infrastructuur aanwezig. Ingeborg Pensis van NEPSi, het Europese werknemers- en werkgeversnetwerk ter bestrijding van kwartsstof: ‘Het is een nuttige praktijkgids met foto’s en voorbeelden die goed duidelijk maken welke werksituaties veilig en welke gevaarlijk zijn.’

Nathan Kuper, specialist bij de Inspectie SZW en medeauteur: ‘In het verleden lag de focus vooral op veiligheid, op de risico’s die direct tot letsel leiden. Maar er sterven in Nederland jaarlijks 2000-3000 mensen aan de gevolgen van gevaarlijke stoffen, vergeleken met 60-80 als gevolg van arbeidsongevallen. Gezondheid verdient daarom onze aandacht. Aandacht voor blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaatsen in Europa moet net zo normaal zijn als het dragen van een veiligheidshelm. Vanuit SLIC willen we daarom de aandacht voor veiligheid en voor gezondheid meer met elkaar in balans brengen. Deze leidraad is daarin een eerste stap.’

Dr Chris Snaith, lid van de CHEMEX werkgroep en voorzitter van de werkgroep die de leidraad ontwikkelde , voegde daaraan toe: ‘We zijn ervan overtuigd dat deze gids inspecteurs zal helpen om op kwartsstof te controleren op bouwplaatsen. Maar daar laten we het niet bij. We zijn ook bezig met het ontwikkelen van bronnen die verdere ondersteuning zullen bieden.’

Ook werkgevers- en werknemersorganisaties waren aanwezig bij de presentatie. De goede voorbeelden uit de gids kunnen volgens hen werkgevers en werknemers helpen nog veiliger en gezonder met kwartsstof te werken.

Meer informatie
Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker exposure to respirable crystalline silica (RCS) on construction sites (osha.europa.eu)

2013 – Video – De gevaren van kwartsstof

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)