Informatiepunt Omgevingswet gelanceerd

Om professionals binnen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op weg te helpen met de nieuwe Omgevingswet, is het nieuwe Informatiepunt Omgevingswet gelanceerd.

Het informatiepunt is onderdeel van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerking van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Specialistisch
De nieuwe Omgevingswet treedt in 2019 in werking en bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Hierbinnen is meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk.SpecialistischBij het informatiepunt kunnen professionals vragen stellen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Deze vragen worden beantwoord door gespecialiseerde medewerkers van de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil. Verder wordt er samengewerkt met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten:
Informatie Rijksoverheid
Helpdesk Afvalbeheer
Commissie voor Milieu Effect Rapportage
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Antwoord voor Bedrijven
Kadaster
Inspectie Leefomgeving en Transport
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Staatstoezicht op de Mijnen
Interprovinciaal Overleg/BIJ12
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Het complete dienstverleningsaanbod is te vinden op de website Aan de slag met de Omgevingswet

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat