Bouwend Nederland: Sociale wetten blokkeren tienduizend vaste banen

“Een vaste baan wordt veel te moeilijk gemaakt door de grote stapel aan wetten en aangescherpte regels. Duizenden vakmensen blijven nog in flexwerk hangen, want het kabinet heeft een ‘gewone’ baan te duur en muurvast gemaakt”, concludeert Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen bij EenVandaag, op basis van nieuw onderzoek onder bijna 700 bedrijven in de bouwsector.

“We hebben mensen nodig, het optimisme in de bouw is enorm. Na jaren van crisis zijn we nu opeens de sterkst groeiende bedrijfstak, meldde het CBS pas. Dus veel meer vaste banen? Was het maar waar! Bouwbedrijven willen wel, graag zelfs, de vacatures lopen op. Ik hoor ‘t van onze duizenden mkb-aannemers en ook van grotere bedrijven: het liefst zouden ze voornamelijk met vast personeel werken, met daaromheen een relatief kleine flexibele schil van gespecialiseerde bouwbedrijven en zzp’ers. Die verhouding is nu niet goed, meer ‘vast’ is beter.”

“Maar je moet als ondernemer wel tien keer nadenken voor je iemand vast aanneemt. Want alle risico’s komen maximaal op het bordje van de werkgever. Die moet dus wel heel zeker zijn van de toekomst, wil hij personeel aannemen voor onbepaalde tijd. De grote meerderheid gaat daarom tegen wil en dank verder met uitzendkrachten, tijdelijke contracten en zzp-ers. Er blijven zo duizenden mensen in onzekerheid of zelfs thuis op de bank zitten, terwijl er bij steeds meer bedrijven werk zát is.”

“De bedrijven die het meest omhoog zaten, hebben al mensen voor vast aangenomen. Ongeveer 40% van onze leden zitten nu zo in de lift dat ze het nog gaan doen. Heel mooi, maar ook een waagstuk. Veel meer bedrijven zouden meer vaste krachten willen inzetten. Maar deze werkgevers haken toch af als ze kijken naar hun risico’s door de loondoorbetalingsverplichting en de transitievergoeding. Die blokkeren de vaste baan het meest. Ze staan in een wet die nota bene de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heet.”

Zestig procent
“Onzekerheid is juist het effect van deze wet. Zestig procent van onze leden durft het nog niet aan om mensen aan te nemen, door dit soort bepalingen. Als deze groep per bedrijf gemiddeld vier mensen zou aannemen, heb je het al over ruim 10.000 vaste banen. Die vakmensen blijven nu dus flexwerker, of in de WW of bijstand. Terwijl het kabinet nou juist meer vaste banen wilde scheppen.”

“Ook tijdelijke contracten bieden geen soelaas. waar je vroeger drie contracten kon krijgen met een korte tijd ertussen, is het nu al na twee keer over en uit. Veel te veel mensen hebben dat al aan den lijve ondervonden. De sociaal bedoelde, maar veel te strenge wetten werken dus averechts, zeker voor de 70.000 bouwvakkers die door de crisis verdwenen zijn uit de bouw-cao.”

“Het is duidelijk wat een nieuw kabinet moet doen, na de verkiezingen in maart. Kies voor een toekomst met zekerheid! Nederland is niet af, versterk de economie via investeringen in infrastructuur, duurzaamheid en woningbouw. Met een lagere, acceptabele lastendruk voor werkgevers levert dat direct tienduizenden banen op, en indirect nog veel meer. Voor de bouw en infra is er enorm veel te doen, in de komende jaren. Maar alleen als ‘werk geven’ weer aantrekkelijker wordt.”

Meer informatie
Download het Onderzoek Vaste Banen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland