Heijmans ontwikkelt en bouwt nieuw dorpscentrum Oud-Loosdrecht

woningen horeca en winkels

Heijmans gaat het nieuwe dorpscentrum van Oud-Loosdrecht, ‘Het Loosdrechts Terras’, ontwikkelen en bouwen. Het door de gemeente Wijdemeren gekozen ontwikkelvoorstel voor het realiseren van het nieuwe centrum, met ruimte voor circa 2.000 m2 aan horeca en winkels en circa 40 woningen, is naar verwachting in 2018 gereed. De waarde van het project bedraagt voor Heijmans circa € 20 miljoen.

Met de samenwerking wil de gemeente met Heijmans een levendige dorpskern realiseren, waar buiten het watersportseizoen ook genoeg te beleven is. Voor de gunning hanteerde de gemeente de Best Value Procurement (BVP) methodiek, waarbij selectie op basis van kwaliteit het uitgangspunt is. Heijmans heeft zich onderscheiden omdat het een transparante samenwerkingsvorm heeft voorgesteld waarbij het succes van de centrumopgave voorop staat. Heijmans gaat dit nieuwe centrum tot stand brengen met stevige inbreng van ondernemers, omwonenden en kopers. Het is een werkwijze die Heijmans regelmatig met succes toepast, zoals bij het project Wiener & Co in Amsterdam. Met de ondertekening van de overeenkomst start Heijmans ook direct de participatie direct op.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met ruim 6.500 medewerkers en in 2015 bijna € 2,0 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV