Antea Group en Blauwhoed: overeenkomst ontwikkeling Leeuwenveld 3 in Weesp

Het begon met de begeleiding van een bestemmingsplanprocedure en mondde uit in het bouw- en woonrijp maken van een nieuwe woonwijk. Antea Group krijgt in Weesp de kans van Blauwhoed om haar kracht en expertise op elk vlak en in elke fase van een project te laten zien. Op dinsdag 3 juni vond tijdens de Provada de officiële aftrap van het projectplaats. Menno Smits (directeur Antea Group Nederland) en Phillip Smits (Algemeen directeurBlauwhoed) tekenden de overeenkomst op de stand van Antea Group.

Na de succesvolle ontwikkeling en verkoop door Blauwhoed van de woonwijken Leeuwenveld 1 en 2, ontwikkelt Blauwhoed in Weesp nu het project Leeuwenveld 3 tot een groene woonwijk met ongeveer 175 ruime herenhuizen en hofwoningen. Antea Group werd gevraagd hiervoor de bestemmingsplanprocedure te verzorgen. Omdat de samenwerking goed verliep, volgde de opdracht om het UAV-CG contract op te stellen. Blauwhoed besloot ook het realisatiecontract aan AnteaGroup te gunnen.

De opdracht betreft het ruwbouwrijp, bouwrijp en woonrijp maken van de bouwlocatie. Daarvoor moet onder meer 210.000 m3 zand worden opgebracht, 3.200 meter riolering worden aangelegd en 18.000 m2 verharding worden aangebracht. Ook de aanleg van verlichting, eco-oevers, groenvoorzieningen en sloten zijn onderdeel van de omvangrijke opdracht.

"Voor Antea Group is dit een mooie kans om de brede expertise van ons bureau in te zetten op één project", aldus Menno Smits, directeur van Antea Group Nederland." Wij gaan een resultaatsverplichting aan, waarbij de doorlooptijd wordt verkort doordat wij met de kennis die wij in huis hebben het complete traject begeleiden". Voor Blauwhoed betekent dit dat veel kennis en expertise bij één partij, namelijk Antea Group, vandaan komt. "Antea Group heeft in de voorbereidingen en procedures bewezen een betrouwbare partner te zijn. Wij hebben dan ook veelvertrouwen in de verdere samenwerking", aldus Phillip Smits, algemeen directeur van Blauwhoed.

Het totale plangebied bestaat uit vijf fasen, die afhankelijk van de woningverkoop achtereenvolgens worden ontwikkeld. Woningbouwfase A is reeds in verkoop en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 in aanbouw genomen, na versnelde consolidatie van het gebied. Naar verwachting is de grond van deze fase augustus 2015 woonrijp.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Antea Group