Nominaties Nederlandse Bouwpluim 2013 bekend

Op maandag 19 november heeft juryvoorzitter Elco Brinkman de nominaties bekendgemaakt voor de derde editie van de Nederlandse Bouwpluim. De jury heeft in totaal acht genomineerden benoemd; drie in de categorie Burger- en Utiliteitsbouw, drie in de categorie Grond-, Weg- en Waterbouw en twee in de categorie Jong Talent. De genomineerden zullen nog even in spanning moeten afwachten. De winnaars worden namelijk op 6 februari 2013, tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw, gepresenteerd.

Het aantal inzendingen voor de Nederlandse Bouwpluim 2013 (in totaal 43) is verdubbeld ten opzichte van de vorige editie. Daaruit kunnen we opmaken dat er een belangrijke ontwikkeling gaande is. “De inzendingen zijn stuk voor stuk aansprekende voorbeelden van ketensamenwerking en laten daarmee zien dat de cultuur in de bouwwereld écht verandert”, aldus juryvoorzitter Elco Brinkman.

Toonaangevende projecten genomineerd

In de categorie Burger- en Utiliteitsbouw zijn drie toonaangevende projecten genomineerd: niaNesto (Portaal en ketenpartners), de Marnixstraat en omgeving Alkmaar (Bouwbedrijf Bolten b.v. en ketenpartners) en de Vicarielaan in IJsselstein (Kokon architectuur & stedenbouw B.V. i.s.m. Het Facilitair Bureau en andere ketenpartners). De jury vindt het verrassend om te zien hoeveel ruimte de eindgebruiker in deze projecten heeft gekregen en hoe de projectoverstijgende samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers heeft geleid tot een vermindering van de doorlooptijd.

In de categorie Grond-, Weg- en Waterbouw zijn de volgende projecten genomineerd: A2 Hooggelegen (Trajectum Novum, Rijkswaterstaat en gemeente Utrecht), A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal (Poort van Bunnik en Rijkswaterstaat) en de Bataafse alliantie voor het project Onderbouw Houten 4-sporig (ProRail Projecten en CH4). De jury is erg te spreken over de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemers in deze projecten, die heeft geresulteerd in een snelle oplevering binnen budget en een vermindering van de overlast.

Talentvolle vernieuwers in de bouwkolom

Het bestuur van de Nederlandse Bouwpluim streeft naar een organische vernieuwing en verjonging in de bouwsector en wil jonge talenten een podium geven. Daarom is dit jaar de nieuwe categorie ‘Jong Talent’ in het leven geroepen. De Denktank Ketensamenwerking en Kristel van Haaren, werkzaam bij Heijmans Wegen, zijn in deze categorie genomineerd. De genomineerden spelen als échte vernieuwers en verbinders een belangrijke rol in de bouwkolom; bij De Denktank Ketensamenwerking nemen vrijwilligers de moeite om het plezier en de nut en noodzaak van samenwerking in de bouwkolom stelselmatig bij jongeren onder de aandacht te brengen en Kristel van Haaren heeft de afgelopen zeven maanden een organisatieverandering teweeggebracht bij Heijmans.

Beoordeling door deskundige jury

De deskundige jury heeft alle inzendingen beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals een open dialoog tussen ketenpartners, aandacht voor de eindgebruiker, ruimte voor vernieuwing en maatschappelijke besparingen. De jury bestaat dit jaar uit juryvoorzitter de heer Elco Brinkman (Voorzitter Bouwend Nederland) en juryleden de heer Leendert Bouter (voormalig HID Rijkswaterstaat Bouwdienst), de heer Jaap-Jelle Feenstra (Hoofd Public Affairs Havenbedrijf Rotterdam), mevrouw Floor Felten (Directeur Assetmanagement Schiphol Group), de heer Ben Pluijmers (Directeur Strategie & Portefeuillemanagement / plv. bestuurder Stichting Havensteder), de heer Daan Sperling (Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V.) en de heer Alex Vermeulen (Waarnemend algemeen directeur Rijksgebouwendienst).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting Nederlandse Bouwpluim