Autodesk: succesvol en leerzaam ‘BIM voor Opdrachtgevers event 2011’

Groot aantal deelnemers, die echter zeer weinig BIM-projecten onderhanden hebben

Autodesk Benelux, een toonaangevend leverancier van 3D-ontwerp-, engineering- en entertainment-software, heeft 13 oktober jongstleden samen met haar partners Schutte Bouw & Ontwikkeling, ITANNEX en K&R Consultants het ‘BIM voor Opdrachtgevers event’ georganiseerd. Met 110 deelnemers uit vele verschillende sectoren en zeer positieve reacties op de aansprekende voordrachten was het event een groot succes.

Het BIM voor Opdrachtgevers event is ontstaan uit het besef bij Autodesk dat er in de traditioneel ingestelde bouwwereld nog behoorlijk aan efficiëntie te winnen valt. Waarbij de toepassing van de BIM-methodiek een cruciale rol kan spelen. Sander Lijbers, Autodesk AEC Industry Manager BIM: “Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen, en die genereren allen hun eigen specifieke informatie. Het is zaak die informatie efficiënt te coördineren en te beheren. Dat kan perfect in een BIM-omgeving waartoe alle ketenpartners toegang hebben en waarin de data continu beschikbaar en altijd actueel is. Aan de mensen uit het veld de taak om draagvlak te creëren voor deze win-win-oplossing, vandaar het BIM-event.”

De sprekers op het event lichtten BIM in al zijn facetten toe; zo verzorgde Sander Lijbers een presentatie over BIM op managementniveau, gaf K&R een lezing over de bedrijfskundige benadering van BIM en informatie over zijn calculatiemodellen, bood ITANNEX inzicht in energieberekeningen vanuit een Revit-omgeving en behandelde Schutte Bouw & Ontwikkeling zijn modulaire systeem voor de huizenbouw, dat het zelf in Revit ontwikkeld heeft.

Adaptatiegraad vijf procent

Hoewel Building Information Modeling al jaren gepromoot wordt, bleek de adaptatiegraad van BIM bij de aanwezige bedrijven verrassend laag. Naar schatting was slechts zo’n vijf procent van de aanwezigen betrokken bij projecten waar BIM daadwerkelijk ingezet werd. Wim Bremmer, CEO van ITANNEX: “Dit percentage verbaasde ons ten zeerste. Wij zien dat BIM in veel sectoren toegepast wordt; gemeenten, ziekenhuizen, universiteiten, projectontwikkelaars en corporaties gebruiken de methodiek om hun faalkosten terug te dringen en hun bouw- en onderhoudsproces efficiënter te maken. En toch was de score tijdens ons event heel laag. Waaruit we mogen concluderen dat de toepassingsgebieden niet het probleem zijn, maar wel de invoering en de acceptatie van BIM. Hier is dus nog een wereld te winnen, voor alle betrokkenen.”

Lijbers vult aan: “Er is een nieuwe werkelijkheid in de markt ontstaan. Het is een feit dat organisaties die gebouwontwikkeling en -onderhoud nog traditioneel invullen professioneel gezien steken laten vallen. Aan ons allen de taak om dit duidelijk te maken aan alle betrokkenen en samen met de sector de neuzen in dezelfde richting te krijgen. De methodiek en de softwarepakketten liggen er, nu is het tijd voor de cultuuromslag die BIM gemeengoed maakt.”

Het volgende ‘BIM voor Opdrachtgevers event’ staat gepland voor oktober 2012.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Autodesk B.V.