Strukton deelt kennis duurzaam beton en innovatieve contractvorm

Op dinsdag 4 oktober is Strukton op de beurs van de Innovatie-estafette aanwezig om kennis te delen over twee onderwerpen: verduurzaming van de betonketen en het innovatieve onderhouds- en energieprestatiecontract dat wordt toegepast in het project Rotterdamse Groene Gebouwen – Cluster Zwembaden. Het evenement wordt gehouden in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam en duurt van 9.00 tot 20.00 uur.

Voor het duurzame groen beton wordt Strukton vertegenwoordigd door Martijn Smitt, directeur van Strukton Civiel. Hij zal tijdens een workshop vertellen over het initiatief dat Strukton heeft genomen om op termijn de hele betonketen te vergroenen, van de winning van de grondstoffen tot de uiteindelijke sloop van het beton en de recycling daarvan. Bij dit initiatief zijn negentien partijen uit de keten aangesloten. Strukton heeft ook al zelf ervaring met het toepassen van groen beton, dat wordt gemakt door oud spoorballast te zuiveren en te verwerken in prefab beton. Hiervan worden bijvoorbeeld ankerblokken gemaakt die dienen als fundering voor de bovenleidingportalen bij het spoor. Daarnaast wordt er samen met ketenpartijen gewerkt aan cradle to cradle beton, waarbij het beton dat vrijkomt bij sloop in zijn geheel wordt hergebruikt.

In de stand ‘Nieuwe verdienmodellen’ informeert Strukton gezamenlijk met de gemeente Rotterdam bezoekers over de ervaringen met het pilotproject Rotterdamse Groene Gebouwen – Cluster Zwembaden. In deze pilot worden via een onderhouds- en energieprestatiecontract de Rotterdamse zwembaden door Strukton comfortabeler en energiezuiniger gemaakt. Hiervoor is een Energy Service Company (ESCo) opgericht. De ESCo ontwerpt en realiseert de energiebesparende maatregelen en comfortverbeteringen. Deze investeringen worden gedurende de looptijd van het contract (tien jaar) terugverdiend via een lagere energierekening. De investering in deze maatregelen is voor de gemeente Rotterdam hiermee budgetneutraal. Daarnaast organiseert de ESCo de benodigde financiering en verzorgt het beheer en onderhoud. Naast deze stand neemt Strukton deel aan een debat van 12.30 tot 13.30 uur over nieuwe verdienmodellen.

De Innovatie-estafette is een tweejaarlijks evenement over duurzame en innovatieve ontwikkelingen op de gebieden milieu, mobiliteit, transport, ruimte en water. Initiatiefnemer is De Club van Maarssen, die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De Club is in 2005 opgericht en heeft als doel om Nederland in de toekomst bereikbaar, schoon, veilig en concurrerend te houden. Het gehele programma van de Innovatie-estafette is te vinden op clubvanmaarssen.org/innovatie-estafette.

Over Strukton

Strukton is een fullserviceprovider op het gebied van infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Het zwaartepunt ligt op de levering van producten en diensten gericht op mobiliteit, knooppunten en doorgaande exploitatie. Strukton is een onderneming met ca. 6.100 werknemers en € 1,4 miljard omzet in 2010. Als meedenkend partner overziet Strukton de hele keten van concept tot en met exploitatiefase. Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren of leren.

Strukton onderneemt maatschappelijk verantwoord en vervult binnen de sector een voortrekkersrol op dit vlak. Het beleid spoort medewerkers en leveranciers aan om in de dagelijkse praktijk steeds een bewuste afweging te maken tussen de belangen van mensen, omgeving en bedrijf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton