Kennis diepe ondergrond verdiept

resultaten Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond

Het verkennen van de mogelijkheden van de diepe ondergrond blijft actueel. Zo wordt onderzoek gedaan naar ondergrondse (tijdelijke) opslag van aardgas of CO2 en naar de benutting van aardwarmte voor de verwarming van bijvoorbeeld woningen, kassencomplexen of bedrijventerreinen. TNO onderzocht samen met andere partijen hoe provincies tot afwegingen kunnen komen voor het gebruik van diepe ondergrond in relatie tot bodem- en bovengrondse ambities.

Bij overheden ontbreekt vaak een gedegen kennisbasis van de diepe ondergrond. Dit is echter een belangrijke voorwaarde voor het maken van duurzaam en strategisch beleid voor het gebruik van de diepe ondergrond. Daarom hebben de provincie Drenthe, TNO, Deltares en SKB op 20 januari 2011 in Assen de Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond georganiseerd. Gedeputeerde Tanja Klip stelde in haar openingstoespraak van deze conferentie “een gestructureerde inzet van kennis en minder versnippering in de uitvoering van beleid voor de diepe ondergrond noodzakelijk zijn voor een betere benutting en duurzaam gebruik van de gebruiksmogelijkheden in bodem en ondergrond” TNO werkt aan een groot onderzoeksprogramma naar de geologische eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de diepe ondergrond. Die combinatie van ruimtelijke, bestuurlijke en geologische kennis bij TNO, aangevuld met de bodemkennis bij Deltares en de praktijkkennis bij de provincie Drenthe, is een unieke basis om met provincies mee te denken over een duurzame ontwikkeling van de (diepe) ondergrond.

Kennis helpt keuzes maken
De conferentie legde de nadruk op de intermediaire rol van provincies bij het vormgeven van de ruimtelijke ordening voor de (diepe) ondergrond. Discussies gingen over de vraag voor welke keuzes provincies staan en over de kennis die provincies nodig hebben om deze keuzes te kunnen maken. Daarnaast – en misschien wel belangrijker – de vraag van welke lopende initiatieven en programma’s provincies gebruik kunnen maken voor het aanvullen van ontbrekende kennis. Opvallend was dat de sessies die over de governance van de diepe ondergrond gingen, druk bezocht werden; blijkbaar houdt de versnippering in het huidige beleid en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de diepe ondergrond de provincies sterk bezig. Bovendien onderkennen zowel provincies als betrokken ministeries (EL&I en I&M) dat een betere aansluiting nodig is tussen de Mijnbouwwet en de ruimtelijke wetgeving.

Koppeling kennis en beleid
Zoals Tanja Klip ook in haar openingstoespraak verwoordde, is een koppeling van kennis en beleid noodzakelijk om duurzaam en strategisch beleid voor het gebruik van de diepe ondergrond te kunnen maken. Voor de initiatiefnemers was dit de belangrijkste drive om de kennisconferentie te organiseren. Aan het eind van de conferentie hebben deelnemers afspraken met elkaar gemaakt over een betere ontsluiting van relevante kennis voor besluitvorming door provincies, alsmede over het bundelen van krachten en het verbinden van de vele lopende initiatieven rondom dit thema. Zo heeft TNO tijdens de conferentie toegezegd om zich samen met de provincies te beraden op de manier waarop kennis over de diepe ondergrond het best kan worden aangeboden aan provincies om hen in hun werkzaamheden te ondersteunen. Een basiscursus geologie op maat voor provinciemedewerkers en bestuurders zou hier onderdeel van kunnen zijn. Andere gemaakte afspraken, de resultaten van de kennisconferentie en de presentaties die tijdens de conferentie zijn gehouden, kunt u bekijken op de website van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

Meer informatie
U kunt de Resultaten van de Kennisconferentie “Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond” downloaden via de website van TNO

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO

Kennis diepe ondergrond verdiept | Infrasite

Kennis diepe ondergrond verdiept

resultaten Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond

Het verkennen van de mogelijkheden van de diepe ondergrond blijft actueel. Zo wordt onderzoek gedaan naar ondergrondse (tijdelijke) opslag van aardgas of CO2 en naar de benutting van aardwarmte voor de verwarming van bijvoorbeeld woningen, kassencomplexen of bedrijventerreinen. TNO onderzocht samen met andere partijen hoe provincies tot afwegingen kunnen komen voor het gebruik van diepe ondergrond in relatie tot bodem- en bovengrondse ambities.

Bij overheden ontbreekt vaak een gedegen kennisbasis van de diepe ondergrond. Dit is echter een belangrijke voorwaarde voor het maken van duurzaam en strategisch beleid voor het gebruik van de diepe ondergrond. Daarom hebben de provincie Drenthe, TNO, Deltares en SKB op 20 januari 2011 in Assen de Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond georganiseerd. Gedeputeerde Tanja Klip stelde in haar openingstoespraak van deze conferentie “een gestructureerde inzet van kennis en minder versnippering in de uitvoering van beleid voor de diepe ondergrond noodzakelijk zijn voor een betere benutting en duurzaam gebruik van de gebruiksmogelijkheden in bodem en ondergrond” TNO werkt aan een groot onderzoeksprogramma naar de geologische eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de diepe ondergrond. Die combinatie van ruimtelijke, bestuurlijke en geologische kennis bij TNO, aangevuld met de bodemkennis bij Deltares en de praktijkkennis bij de provincie Drenthe, is een unieke basis om met provincies mee te denken over een duurzame ontwikkeling van de (diepe) ondergrond.

Kennis helpt keuzes maken
De conferentie legde de nadruk op de intermediaire rol van provincies bij het vormgeven van de ruimtelijke ordening voor de (diepe) ondergrond. Discussies gingen over de vraag voor welke keuzes provincies staan en over de kennis die provincies nodig hebben om deze keuzes te kunnen maken. Daarnaast – en misschien wel belangrijker – de vraag van welke lopende initiatieven en programma’s provincies gebruik kunnen maken voor het aanvullen van ontbrekende kennis. Opvallend was dat de sessies die over de governance van de diepe ondergrond gingen, druk bezocht werden; blijkbaar houdt de versnippering in het huidige beleid en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de diepe ondergrond de provincies sterk bezig. Bovendien onderkennen zowel provincies als betrokken ministeries (EL&I en I&M) dat een betere aansluiting nodig is tussen de Mijnbouwwet en de ruimtelijke wetgeving.

Koppeling kennis en beleid
Zoals Tanja Klip ook in haar openingstoespraak verwoordde, is een koppeling van kennis en beleid noodzakelijk om duurzaam en strategisch beleid voor het gebruik van de diepe ondergrond te kunnen maken. Voor de initiatiefnemers was dit de belangrijkste drive om de kennisconferentie te organiseren. Aan het eind van de conferentie hebben deelnemers afspraken met elkaar gemaakt over een betere ontsluiting van relevante kennis voor besluitvorming door provincies, alsmede over het bundelen van krachten en het verbinden van de vele lopende initiatieven rondom dit thema. Zo heeft TNO tijdens de conferentie toegezegd om zich samen met de provincies te beraden op de manier waarop kennis over de diepe ondergrond het best kan worden aangeboden aan provincies om hen in hun werkzaamheden te ondersteunen. Een basiscursus geologie op maat voor provinciemedewerkers en bestuurders zou hier onderdeel van kunnen zijn. Andere gemaakte afspraken, de resultaten van de kennisconferentie en de presentaties die tijdens de conferentie zijn gehouden, kunt u bekijken op de website van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

Meer informatie
U kunt de Resultaten van de Kennisconferentie “Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond” downloaden via de website van TNO

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO