Combinatie Advin / IV-Infra aan de slag voor Rijkswaterstaat

raamovereenkomst ondertekend

De combinatie Advin / Iv-Infra gaat de komende drie jaar een groot aantal werkzaamheden uitvoeren voor Rijkswaterstaat. Beide partijen hebben hiervoor een raamovereenkomst gesloten, met een optie tot verlenging van maximaal 1 jaar.

Het betreft werkzaamheden voor het perceel Geo-informatieproducten en –diensten waarvoor de Combinatie Advin/Iv-Infra is geselecteerd op basis van de aanbieding. Bij de gunning is gekeken of en in welke mate de bedrijven aan de gunningcriteria waaronder kwaliteit en beheersbaarheid, voldoen.

Voor een groot aantal producten van Rijkswaterstaat die onder de raamovereenkomst vallen, gaat de combinatie Advin/Iv-Infra werkzaamheden uitvoeren als het beheer en het toepassen van diverse bewerkingen. De producten van Rijkswaterstaat betreffen onder meer het primair en secundair net (NAP), data van Beheer Kaart Nat (BKN), Digitaal Topografisch Bestand (DTB) Beschrijvende Plaatsbepaling Systematiek (BPS), deformatiemetingen, Digitaal Terrein Model (DTM)-ontwerp en Digitaal Terrein Model Milieu Effect Rapportage (DTM-MER).

Tijdens de ondertekening van het raamcontract hebben beide partijen tevens afgesproken met elkaar de constructieve dialoog voort te zetten die in is gezet bij de contractafspraken als het gaat om verbetervoorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Advin B.V.