Brancheorganisatie voor funderingsonderzoek F3O opgericht

De Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen, F3O, heeft op dinsdag 20 april 2010 haar, druk bezochte, oprichtingsvergadering gehouden. Hiermee is de, op de 5e nationale houten heipalen dag, gemaakte belofte ingelost.

De organisatie gaat zich hard maken voor professionalisering en kwaliteitsborging van onafhankelijk onderzoek bij, en advisering over, bestaande funderingen. Gesteund door haar leden en participanten zal F3O, richtlijnen gaan opstellen voor de uitvoering van onderzoek en de beoordeling van bestaande funderingen. De mogelijkheid voor het voeren van een keurmerk zullen door de organisatie worden onderzocht. Daarnaast wil de organisatie ook gaan functioneren als onafhankelijke kennisbron.

De organisatie bestaat bij de start uit 9 leden en 11 participanten, een goede representatie van het werkveld. Geïnteresseerden worden nadrukkelijk verzocht om zich aan te melden. Dan kunt ook u invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de samenstelling van de richtlijnen. Tijdens de oprichtingsvergadering is vanuit de leden een commissie samengesteld die zich gaat bezig houden met de eerste richtlijn voor funderingsonderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: F3O