Samenstelling raad van commissarissen BAM

heer Van Vonno voorgedragen voor herbenoeming

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv wijst op het aftreden van de heren R.J.N. Abrahamsen en W. van Vonno na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 21 april 2010 als commissaris van de vennootschap wegens het aflopen van hun benoemingstermijn.

De heer Abrahamsen heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

De raad van commissarissen is voornemens om, indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, de heer Van Vonno voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris van de vennootschap voor een periode van vier jaar te worden herbenoemd.

Ten aanzien van de herbenoeming geldt het in artikel 2:158 lid 6 Burgerlijk Wetboek bedoelde versterkte recht van aanbeveling van de centrale ondernemingsraad van de vennootschap.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM - Koninklijke BAM Groep nv