De watercanon: De Nederlandse watergeschiedenis in 25 vensters

,,De watercanon laat ons begrijpen hoe belangrijk het is om te investeren in waterveiligheid. Ook onze waterhelden en uitvindingen van toen zijn iconen uit ons verleden die het waard zijn om te blijven herinneren. Het is belangrijk dat wij dit bewustzijn overdragen op jongeren, de volgende generatie waterbeheerders’’. Dat zei staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat op 16 december 2008 in Utrecht bij de lancering van de Nederlandse watercanon waarin in 25 vensters wordt teruggeblikt op de Nederlandse watergeschiedenis.

Huizinga heeft dit voorjaar de opdracht gegeven tot het schrijven van een over de Nederlandse watergeschiedenis. Met de watercanon wil zij vooral jonge Nederlanders meer betrekken bij de uitdagingen en kansen die de klimaat-en wateropgaven met zich meebrengen. De watercanon beschrijft hoe het water de Nederlanders geraakt en gemaakt heeft in de loop van de geschiedenis.

De watercanon bestaat uit 25 historische vensters waarbij onderwerpen als dijkbouw, waterbeheer, water en cultuur, waterkwaliteit, de primaire waterkeringen, visserij, overstromingen en recreatie aan de orde komen. Ieder hoofdstuk is opgehangen aan een icoon dat volgens de canoncommissie het thema symboliseert. Zoals de Kamerikse Wetering voor het thema Veenontginning, Bartlehiem voor het thema Sport & Recreatie en uiteraard ontbreekt Hans Brinker niet als icoon voor Mentaliteit & Water.

De watercanon maakt de watergeschiedenis van Nederland toegankelijk en kan het onderwerp water een plek geven in het onderwijs. Daarbij speelt niet zozeer het verleden van Nederland een rol als wel de vraag hoe we naar de toekomst kijken en kunnen leren van ons waterverleden. Bij de officiële aanbieding van de watercanon, is een wedstrijd gelanceerd voor middelbare scholieren. De scholieren worden uitgedaagd een extra canonvenster te ontwerpen dat zich afspeelt in de toekomst. Hiervoor mogen ze zelf een thema kiezen en een plek in hun regio. Het venster mag bestaan uit een beeld, tekening of foto en een begeleidende tekst. De uitslag van de prijsvraag wordt in juni 2009 bekend gemaakt.

’Een waterreis door de tijd’

De overhandiging van de watercanon vond plaats op de Jongerendag van het WaterINNovatieprogramma (WINN) van Rijkswaterstaat. Deze dag, die in het teken staat van water en waterbewustzijn, en verleden-heden-toekomst, is door WINN in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, TNO en LEF georganiseerd. ‘Een waterreis door de tijd’ is een uitvloeisel van de Dag van Maarssen, een tweejaarlijkse bijeenkomst waar organisaties en ondernemers discussiëren en confereren over waterinnovatie.

Deze dag staat in het teken van een door TNO en WINN ontwikkelde onderwijspilot voor scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs in Utrecht. Basisschoolleerlingen (groep 7 en 8) kunnen met behulp van een reliëfkaart van Nederland en de Noordzee zien hoe water door het landschap stroomt en wat de invloed is van een stijgend zeeniveau. Scholieren van het voortgezet onderwijs krijgen de opdracht om oplossingen te bedenken voor een aantal regionale en toekomstige wateropgaven in de provincie Utrecht. Vandaag is deze onderwijspilot van start gegaan.

De Watercanon en ook de prijsvraag zijn voor iedereen te lezen/downloaden op
www.nederlandleeftmetwater.nl en www.watercanon.nl De watercanon wordt uitgegeven bij uitgeverij Bert Bakker en ligt komend voorjaar in de boekhandel onder de titel: ‘Zoden aan de dijk’.

Ten behoeve van het onderwijs is ook een database ontwikkeld voor docenten waar veel lesmateriaal over water te vinden is.De database is te vinden op www.kennisnet.nl en www.nederlandleeftmetwater.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat