Stuw Lith weer operationeel

Den Haag – In opdracht van Rijkswaterstaat wordt momenteel door aannemer Hollandia BV een nieuwe stuwklep gemonteerd op de zuidelijke schuif van de stuw in de Maas te Lith/Alphen. Samen met de nieuwe (tijdelijke) hefvoorzieningen in de stuwtorens is stuw Lith vanaf medio november weer volledig functioneel. Na de montage van de stuwklep worden ook de twee andere stuwopeningen droog gezet voor nadere inspectie.

Omdat de zuidelijke stuwopening door de defecte stuwklep niet meer operationeel was moest het water door de twee andere stuwopeningen worden afgevoerd. Om nieuwe schade aan de stuw en het zgn. stortebed te voorkomen werd daarom het stuwbeheer aangepast. Na het monteren van de nieuwe stuwklep zijn alle drie stuwopeningen weer operationeel.

De oude stuwklep werd in juni j.l. gedemonteerd en omdat er alleen in de maanden buiten het hoogwaterseizoen aan de stuw gewerkt kan worden is de planning voor dit soort werkzaamheden uiterst kritisch. Mede dankzij de constructieve samenwerking met Hollandia BV staat Rijkswaterstaat ook met stuw Lith weer gesteld bij een hoogwater in de Maas.

Bekijk de video van het inhijsen op InfraWeblogs.nl!

Bekijk de foto’s op InfraWeblogs.nl!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat