PlatformBodemkwaliteit opgericht

PLATFORM BODEMKWALITEIT BEWAAKT NIEUW BESLUIT

De start van het Besluit Bodemkwaliteit op 1 juli 2008 wordt ook door het bedrijfsleven met grote belangstelling gevolgd. Individuele bedrijven en branches lopen zich al wam met voorbereiding van nieuwe certificaten, erkenningen, van de fabrikant eigen verklaring of met het testen van de meldsystemen. Maar ook gemeenschappelijk is er voor het bedrijfsleven werk aan de winkel.

Daarom is het nieuwe PLATFORM BODEMKWALITEIT opgericht waar vrijwel alle branches van aannemers, producenten van bouwmaterialen en de grondsector bij zijn aangesloten: Bouwend Nederland, BRBS, NVTB, SGUG, VIB en een groep individuele branches. Het Platform Bodemkwaliteit is de Projectgroep Bouwstoffenbesluit VNO-NCW opgevolgd, die jarenlang de bedrijfsleven belangen bundelde.

De ambities van het nieuwe besluit zullen nauw op de praktijk worden getoetst: komen de beloofde vereenvoudiging, kostenbesparing en consequente handhaving daadwerkelijk tot stand? Het Platform Bodemkwaliteit participeert in het Monitoring project van het Ministerie VROM, waarin de Kwaliteit van uitvoering (Kwalibo), Bouwstoffen en Grond&Baggerspecie ieder apart aan bod komen.

Zoals voorheen de Projectgroep Bouwstoffenbesluit, zal het Platform Bodemkwaliteit van zich laten horen.

Voorzitter: Niels Ruyter, Bouwend Nederland.

Secretariaat: Sight adviseurs voor milieu en landschap b.v. (Michiel Nieuwenhuys).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland