Helft bouwsector tilt te zwaar

Den Haag – Werknemers in de bouwsector tillen tijdens hun werk vaak zwaar materiaal zonder hulpmiddelen te gebruiken. Bij controles van de Arbeidsinspectie bleek bijna de helft van de bouwvakkers te zwaar te tillen.

In 2007 heeft de Arbeidsinspectie op 475 bouwplaatsen bekeken hoeveel kilo betonstaalvlechters, glaszetters en gevelmonteurs tijdens hun werk tillen. In 44 procent van de gevallen werd te zwaar getild Als dat structureel gebeurt, leidt dat tot overbelasting, met als gevolg klachten aan rug, knieën en armen. Het kan werknemers zelfs blijvend arbeidsongeschikt maken. Ruim eenderde van de bouwvakkers die in de WIA terechtkomen, hebben last van hun gewrichten of hun rug.

Bij de inspecties bleek dat bouwvakkers nog regelmatig glasplaten of stenen trottoirbanden met de hand tillen, terwijl ze daar eigenlijk hulpmiddelen bij moeten gebruiken, zoals kranen of apparaten die ver kunnen reiken. Vaak bleken ze eenvoudigweg niet te weten dat die bestaan. Ook fysieke beperkingen stonden het gebruik soms letterlijk in de weg, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek op de werkplek of versperringen door machines of ander bouwmateriaal. Als de aanwezige hulpmiddelen voor sjouwen en sjorren niet werden gebruikt, was dat in ruim tachtig procent van de gevallen omdat ze technisch niet in orde of slecht bereikbaar waren.

Uit de controles werd duidelijk dat het gedrag van werknemers rondom tillen voor een groot deel wordt bepaald door het denken en doen daarover van direct leidinggevenden. In de praktijk vinden zij het tillen van te zware gewichten vaak minder belangrijk dan bijvoorbeeld het gevaar dat bouwvakkers van een steiger vallen. De kennis over het inzetten van hulpmiddelen moet daarom beter worden verspreid. Verder zouden er op een bouwplaats minder machines of materialen in de weg moeten staan. Tot slot zorgt een goede planning van de werkzaamheden ervoor dat hulpmiddelen makkelijker ingezet kunnen worden.

De Arbeidsinspectie blijft controleren op de manier van tillen in de bouw. Dit zal gebeuren tijdens de inspecties op bouwplaatsen die het hele jaar door plaatsvinden. Bovendien zal komend najaar een gerichte inspectiecampagne plaatsvinden. Deze vindt gelijktijdig ook in andere Europese landen plaats. De Arbeidsinspectie gaat daarnaast met de bouwsector bespreken hoe die het tilgedrag van de werknemers gaat verbeteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid