Bijzonder transport A2/A59: liggers voor brug over Zuid-Willemsvaart

‘s-Hertogenbosch – Ter hoogte van het Heijmansterrein realiseert InfrA2 in de A59 de noordelijke helft van de brug over de toekomstige Zuid-Willemsvaart. De fundering is inmiddels klaar en de liggers voor het dek kunnen worden aangebracht. Vanaf maandag 23 juni tot en met maandag 30 juni 2008 worden de liggers vanuit de fabriek naar de bouwplaats gebracht. Dit transport komt over de A2 vanuit de richting Utrecht en zal via de afslag Oss-Nijmegen de A59 op gaan. Ter hoogte van de afrit Autotron gaat het transport over de A59 en vervolgens terug in de richting van ‘s-Hertogenboch om de lading naar de bouwplaats te brengen. Om zo veel mogelijk rekening te houden met het overige verkeer komen de eerste vier liggers, met een lengte van maar liefst 60 meter, vóór 06.00 uur ’s ochtends aan. De volgende vier liggers zijn iets korter en komen omstreeks 14.30 uur aan op de bouwplaats.

Bouw brug toekomstig kanaal

Het verkeer Hintham-Oss/Nijmegen in beiden richtingen gaat vanaf dit najaar over deze nieuwe brug rijden. Daarna kan in de huidige rijbaan de volgende helft van de brug worden gebouwd. De brug in de A59 is nodig. Omdat Rijkswaterstaat de Zuid-Willemsvaart in de toekomst gaat verleggen. Door de brug nu al te bouwen, wordt onnodige verkeershinder, na 2010, voorkomen.

Verbreding A2 Rondweg Den Bosch

De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en september 2010 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Noord-Brabant