Ondertekening convenant gww-Objectenbibliotheek

Breed draagvlak voor ontwikkeling en introductie

Ede – Met de ondertekening van een convenant op donderdag 24 april 2008 door de voorzitter van de Bouw Informatie Raad, Hans Nijssen en de directeur van CROW, Iman Koster, hebben partijen samenwerking voor verdere ontwikkeling en introductie van één objectenbibliotheek voor de gww-sector kracht bijgezet.

De sector grond-, weg- en waterbouw heeft behoefte aan nationaal aanvaarde standaardbegrippen voor de sector. Dit kan worden bereikt door het ontwikkelen van één objectenbibliotheek met een helder en eenduidig begrippenkader van gww-objecten.

CROW biedt de sector de infrastructuur in de vorm van de objectenbibliotheek die objectdefinities en hun onderlinge relaties snel toegankelijk maken. Eigen definities en eigen softwarepakketten gaan daarmee tot het verleden behoren. Gebruik van de objectenbibliotheek leidt tot eenduidige communicatie tussen bouwpartners en uitwisseling van gegevens tussen vakgebieden gaat soepeler verlopen. Dit leidt tot verbetering het proces en een reductie van administratieve lasten.

De Bouw Informatie Raad, waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus en brancheverenigingen zijn vertegenwoordigd, is de motor achter de digitale revolutie in de bouw. Door ondertekening van het convenant spreken partijen onder meer af dat CROW de meest aangesproken partij is om samen met de sector de verdere ontwikkeling van de objectenbibliotheek ter hand te nemen.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW