LOM Handhavingscongres 4 september 2008

Eerste inschrijving LOM Handhavingscongres bij Unie van Waterschappen

Den Haag- Directeur Erik Kraaij van de Unie van Waterschappen is de eerste die zich inschrijft voor het LOM Handhavingscongres dat op 4 september 2008 in het Beatrixtheater in Utrecht wordt gehouden. “Dit congres is dé ontmoetingsplek voor de handhavers van Nederland. Hier kunnen milieuhandhavers uit alle kleursporen elkaar ontmoeten en komen politici, beleidsmedewerkers, managers en praktijkmensen samen.” Aldus Kraay. “Het programma ziet er heel gevarieerd uit, er is voor elk wat wils. Ik hoop dat ook de blauwe handhavers straks goed vertegenwoordigd zullen zijn. Wij hebben van oudsher veel met de eigen organisatie gewerkt, maar zullen in de toekomst steeds meer gaan samenwerken met andere overheden. Het congres kan ons een interessant overzicht bieden van alles wat er speelt op het gebied van informatie-uitwisseling, ketenhandhaving en gezamenlijk toezicht.”

Wie het eerst komt het eerst maalt

Op 7 april is de inschrijving voor deelnemers geopend via de LOM-site. Bij de aanmelding voor het congres wordt meteen gevraagd een voorkeurkeuze voor de presentaties en workshops aan te geven. Met de grote opkomst van het vorige LOM-congres twee jaar geleden in gedachten heeft de organisatie besloten dat de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst zullen worden behandeld. Dus wie het eerst komt het eerst maalt. Op de site zal worden bijgehouden welke sessies vol zijn en waarvoor dan niet meer kan worden ingeschreven. Er is ruimte voor circa 1000 deelnemers.

www.lom.nl

Het LOM organiseert op 4 september 2008 in het Beatrixtheater in Utrecht het grote landelijke congres voor milieuhandhavers, managers en bestuurders uit alle kleursporen. Een congres om kennis te vergaren, kennis te delen en uiteraard om met elkaar kennis te maken. Met als thema: de kunst van het samenspel. Meer informatie en aanmelden kan via www.lom.nl (via Kunst van het Samenspel)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM)