Voor 10 stalen bruggen binnen vijf jaar maatregelen nodig

Den Haag – In 2007 heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat de levensduurverwachting van veel bruggen en viaducten in het hoofdwegennet minder lang is dan verwacht. In opdracht van Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is Rijkswaterstaat toen gestart met een onderzoek om de restlevensduur van alle betonnen bruggen en viaducten van voor 1975 in kaart te brengen. Uit de eerste resultaten van nog lopend onderzoek naar de levensduur van de 1180 betonnen viaducten en bruggen blijkt dat er naar schatting 20 tot 40 binnen vijf jaar moeten worden aangepakt. Verder blijkt dat van de 274 stalen bruggen in het Nederlandse hoofdwegennet er 10 binnen vijf jaar moeten worden versterkt of vervangen.

Dit staat in een brief die Minister Eurlings naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarin hij tevens schrijft dat hij rond de zomer komt met een maatregelenpakket voor de stalen bruggen. De aanpak van betonnen bruggen volgt. De veiligheid van de bruggen en viaducten is niet in het geding.

Stalen bruggen en viaducten

Het onderzoek naar de restlevensduur van de stalen bruggen en viaducten is afgerond. Bekend is nu bij welke bruggen binnen vijf jaar maatregelen noodzakelijk zijn:

De Scharbergbrug (A2, Elsloo);

De Galecopperbrug (A12 Utrecht);

De brug bij Beek (A2 Geleen);

De brug bij Muiden (A1);

De brug bij Ewijk (A50);

De Kreekrakbrug (A58);

De Gideonbrug (A7);

De Scharsterrijnbrug (A6);

De Ketelbrug (A6) en

De Kruiswaterbrug (A7)

Binnen tien jaar zijn maatregelen nodig bij de volgende bruggen:

De Brienenoordbrug (A16);

De Suurhoffbruggen (A15);

De Wantybrug (N3) en

De Calandbrug (A15)

Rijkswaterstaat verwacht rond deze zomer een maatregelenprogramma gereed te hebben. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om de werkzaamheden te combineren met reeds geplande werkzaamheden zodat verkeershinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Minister Eurlings gaat hiervoor overleggen met de betrokken brancheorganisaties en gemeenten.

Om de veiligheid van de 10 stalen bruggen ook in de toekomst te waarborgen, is het noodzakelijk deze binnen vijf jaar te versterken of vervangen. Indien dit niet gebeurt, zijn voor deze bruggen meer frequente inspecties, meer onderhoudswerkzaamheden en verkeersbeperkende maatregelen (voor vrachtverkeer) noodzakelijk. De kosten van versterking van de 10 stalen bruggen worden geschat op maximaal 500 miljoen euro. Indien moet worden overgegaan tot vervanging van één of meer van deze stalen bruggen, dan vallen de kosten aanzienlijk hoger uit.

Betonnen bruggen en viaducten

Hoewel het onderzoek naar de restlevensduur van de betonnen bruggen en viaducten nog in volle gang is, hecht de minister er toch aan de Tweede Kamer nu vast te informeren. Minister Eurlings schrijft aan de Tweede Kamer dat 223 objecten zijn onderzocht. Op basis van de resultaten is een inschatting gemaakt voor alle 1180 betonnen bruggen en viaducten in het hoofdwegennet. Hieruit blijkt dat er voor 20 à 40 bruggen en viaducten binnen vijf jaar maatregelen nodig zijn. Voor nog eens 100 à 120 bruggen en viaducten zijn binnen tien jaar maatregelen nodig. Rond de zomer laat de Minister de Tweede Kamer weten welke objecten aangepakt moeten worden en welke maatregelen wanneer zullen worden genomen.

Restlevensduur stuwen en sluizen

Inmiddels is er ook een soortgelijk onderzoek gestart naar de restlevensduur van sluizen en stuwen in het hoofdvaarwegennet.

Meer informatie
Op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken vindt u 200831461905 onderzoek kunstwerken Publicatiedatum: 02-04-2008 | stukdatum: 02-04-2008 en 200831461905 bijlage 1 kaart stalen bruggen. Bijlage.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat