Minister Donner verscherpt regels voor verwijderen van asbest

Den Haag – Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de regels voor het werken met asbest verscherpen. Bedrijven die asbest verwijderen, kunnen eerder hun certificaat kwijtraken als ze zich niet aan de regels houden. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De strengere regels gaan op 1 juni 2008 in.

Donner reageert met deze maatregelen op een rapport van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) over de asbestsector. IWI heeft in het rapport ‘Handhaven door certificeren’ kritiek op certificerende instellingen (cki’s). Ze zijn te terughoudend in het aanpakken van bedrijven die de regels overtreden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft instellingen aangewezen die bedrijven toestemming geven – certificeren – om asbest te verwijderen. Bedrijven zonder certificaat mogen niet met asbest werken, met uitzondering van werk dat weinig risico met zich meebrengt. De cki’s moeten straks meer en eerder actie ondernemen als blijkt dat een bedrijf zich niet aan de voorwaarden voor het verwijderen van asbest houdt. Naast de cki’s houdt de Arbeidsinspectie ook toezicht op de bedrijven.

De scherpere regels leiden ertoe dat bedrijven die door de Arbeidsinspectie worden stilgelegd of een andere zware maatregel krijgen, meteen ook hun certificaat kwijtraken. Alleen als de cki beargumenteert dat het verliezen van het certificaat (nog) niet gerechtvaardigd is, gebeurt dat niet. Certificerende instellingen gaan daarnaast vaker controleren. Als zij zelf zich niet aan de regels houden, raken zij sneller hun aanwijzing kwijt. IWI houdt hier toezicht op.

Kamerstukken

* Aanbiedingsbrief van minister Donner bij het rapport `Handhaven door certificeren` van de Inspectie Werk en Inkomen

* IWI-persbericht: Controle op verwijderen asbest moet beter

* IWI-rapport `Handhaven door certificeren`

U vindt de kamerstukken op www.szw.nl