Start bouw viaduct Kimswerderlaan N31 Zurich-Harlingen

Verkeershinder N31 Kimswerderlaan

Van maandag 28 januari 7.00 uur tot en met maandag 11 februari is de Kimswerderlaan op werkdagen van 07.00 tot en met 16.00 uur gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer vanaf het viaduct tot de N31. Rijkswaterstaat laat dan heiwerkzaamheden uitvoeren voor de fundering van het viaduct Kimswerderlaan. Het verkeer kan in deze periode op doordeweekse dagen tussen 16.00 en 7.00 uur en in het weekend wel van de weg gebruik maken.

De afsluiting is nodig om voldoende ruimte te krijgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en daarbij gevaarlijke situaties voor het verkeer te vermijden.

Omleiding

Kimswerd is bereikbaar vanaf de N31 afrit Harlingen-west via de Kimswerderweg of vanaf de A7 afrit Witmarsum. Gele borden met het cijfer 3 geven de omleidingsroute aan. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kan de afsluiting korter of langer duren dan aangegeven. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met een langere reistijd.

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de ombouw van de N31 tussen Zurich en Harlingen tot vierbaans autoweg. Eind 2008 moet dit werk gereed zijn en daarmee de doorstroming en de veiligheid van de weg sterk verbeterd.

Rijkswaterstaat streeft er naar de overlast door de werkzaamheden aan de N31 zoveel mogelijk te beperken. Dit onder meer door meerdere werkzaamheden tijdens één wegafsluiting te combineren, door duidelijke omleidingsroutes op momenten van relatief rustig verkeer en door werkzaamheden met kans op geluidsoverlast zoveel mogelijk overdag uit te voeren. Ook het goed informeren van de weggebruikers maakt deel uit van het beperken van overlast. Zo is op de site van VanAnaarBeter steeds een actueel overzicht van werkzaamheden aan de Nederlandse rijkswegen en kunnen weggebruikers voor alle vragen terecht bij het gratis informatienummer 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat