Grote bouwers nemen initiatief voor gedragsregels

Ambitie in samenwerking en ketenverantwoordelijkheid

De zeven grootste Nederlandse bouwbedrijven hebben leidende principes vastgesteld om professionele samenwerking en ketenverantwoordelijkheid in de bouw te bevorderen. Doel is om meer duidelijkheid te scheppen voor alle partners in het bouwproces en houvast te bieden aan gespecialiseerde aannemers, toeleveranciers, installateurs, inkopers en contractmanagers.

Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI en Volker Wessels hebben de handen ineen geslagen om in te spelen op de vraag naar een meer maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering in de bouw en hebben de ambitie een impuls te geven aan duurzame samenwerking in de sector.

De zeven ondernemingen hebben op basis van de leidende principes een serie gedragsregels opgesteld. Deze bieden het opdrachtgevend bouwbedrijf, de gespecialiseerde aannemer, de opdrachtgever en andere in het bouwproces betrokken partners een uitgangspunt voor professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord en transparant handelen. Het behalen van een succesvol eindresultaat wordt daarbij beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het opdrachtgevende bouwbedrijf zorgt dat er verantwoord, veilig en duurzaam gewerkt en uitgevoerd kan worden, terwijl van toeleverancier en opdrachtnemer wordt gevraagd dat de kwaliteit van diensten en producten bijdraagt aan een verantwoord (bouw)proces en eindresultaat.

De zeven initiatiefnemers realiseren zich dat de naleving van alle gedragsregels in de praktijk niet van de ene dag op de ander doorgevoerd zal zijn. Wel is het de ambitie om deze uitgangspunten binnen de bedrijven verder in te vullen. De bedrijven nemen de leidende principes op in de eigen bedrijfsvoering. Brancheorganisatie Bouwend Nederland is verheugd over het initiatief en zal de principes actief onder haar leden uitdragen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV