Bouw registreert en leert van incidenten

Zoetermeer – Bouwend Nederland, BNA en ONRI gaan gezamenlijk een centraal registratiesysteem van incidenten in de bouw in gebruik nemen. Dit systeem biedt ondernemers in de bouw inzicht in analyses, aanbevelingen voor kwaliteitsborging in de bouwketen. Hiermee leert de bouw van deze incidenten en kunnen meer preventieve maatregelen genomen worden, aldus Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland, tijdens het Bouwhuisdebat over constructieve veiligheid.

‘Bouwproblemen vragen om een gezamenlijke aanpak en constructieve veiligheid is daarvan een goed voorbeeld. We moeten ophouden met naar elkaar kijken en het heen en weer schuiven van de schuldvraag. Het centrale registratiesysteem biedt de sector de mogelijkheid te leren van incidenten en daarmee het aantal zo gering mogelijk te maken’, aldus Brinkman.

Andere gastsprekers tijdens het debat waren Sybilla Dekker, Dietmar Werner, Gem Bot, Staf Depla. Zij discussieerden met ongeveer tachtig beslissers en deskundigen in het Bouwhuis in Zoetermeer. Vanuit zijn functie bij de Onderzoeksraad voor de veiligheid riep mr. Pieter van Vollenhoven Bouwend Nederland op een bijdrage te leveren aan zijn debat begin volgend jaar. De Onderzoeksraad organiseert een maatschappelijk debat over veiligheid.

Voorzitter van de Neprom, Dietmar Werner, stak de hand in eigen boezem. Hij stelde dat de opdrachtgevers van complexe gebouwen veel beter dienen op te letten op de gestelde kwaliteitseisen en wie deze eisen bewaakt. Verantwoordelijkheid nemen als opdrachtgever en niet alleen gaan voor meer geld, maar ook voor vakmanschap en kwaliteit.

Oud-minister van VROM en voorzitter van de commissie Fundamentele Verkenning Bouw, Sybilla Dekker, pleitte voor een ‘gesloten en geaccordeerde informatie’ aan het begin van het bouwproces. Veel fouten worden aan de voorkant van het bouwproces gemakt en kunnen zo eruit gehaald worden en voorkomen. Bovendien gaf zij de aanwezigen mee dat het niet helpt om na elk incident een nieuwe regel in te voeren. Oplossingen liggen veel meer in een duidelijke rolverdeling, beheersbaarheid van de bouwketen en borging van veiligheid vanuit de overheid.

Staf Depla, lid van de tweede kamer voor de PvdA, zag veel in het aanstellen van een coördinerend constructeur. Anderen waren het in zoverre met hem eens dat er één verantwoordelijk dient te zijn voor het bouwproces en de constructieve veiligheid. Waarop Gem Bot, directeur van Bot Bouwgroep stelde dat de aannemer hiervoor de aangewezen persoon is. Bot bracht een aantal voorbeelden van de bouwpraktijk naar voren waardoor maar weer eens bleek dat bouwen mensenwerk is en dat dus fouten gemaakt kunnen worden.

Conclusie van het debat was het gedeelde inzicht dat het probleem serieus is opgepakt door de sector en overheid. Bouwend Nederland, BNA en ONRI trekken gezamenlijk op bij het centrale registratiesysteem en het onderzoeken van preventieve maatregelen. Het ministerie van Vrom zal begin 2008 onderzoeksresultaten en advies ontvangen van de Commissie Dekker, de Vrom-inspectie en het debat van de Onderzoeksraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland