Brede steun voor gecertificeerde bouwbesluittoets

Den Haag – Een groot aantal organisaties uit de bouwwereld wil samen met het ministerie van VROM/WWI werken aan de verdere ontwikkeling van de gecertificeerde Bouwbesluittoets. Op het congres ‘15 jaar Bouwbesluit’ in het Fortis Circustheater in Den Haag ondertekenden de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Bouwend Nederland, BNA, ONRI, Neprom, Uneto-VNI en Vereniging Eigen Huis de Intentieverklaring Gecertificeerde Bouwbesluittoets. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten juicht de ontwikkeling toe. Traditioneel toetsen gemeenten bij de verlening van een bouwvergunning of een bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit. Het idee achter de gecertificeerde Bouwbesluittoets is dat deze toets ook betrouwbaar kan worden uitgevoerd door een private partij. Deze moet hebben bewezen gedegen aan het Bouwbesluit te kunnen toetsen en daarvoor een certificaat hebben verkregen.

Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie reikte op het congres de eerste vier certificaten uit aan aan Cauberg Huygen, SATIJNplus Architecten, Bureau Nieman en Stroop Raadgevende Ingenieurs.

De afgelopen jaren heeft VROM met een praktijkproef het idee van een gecertificeerde Bouwbesluittoets onderzocht. Een onafhankelijk, privaat bedrijf toets of een bouwplan voldoet aan de regels in het Bouwbesluit 2003. Het toetsrapport wordt meegestuurd met de vergunningaanvraag. Dat moet leiden tot een hogere kwaliteit van bouwaanvragen, minder extra werk, minder kosten en snellere doorlooptijden. Uit deze proef blijkt dat het certificaat dat hiervoor ontwikkeld is voldoende waarborgen biedt om de gecertificeerde Bouwbesluittoets in praktijk te brengen en daar een wettelijke regeling voor op te stellen. De wettelijke regeling zal inhouden dat aanvragers kunnen kiezen of zij de toets door een gecertificeerd bedrijf of door de gemeente laten doen. De betrokken organisaties willen gemeenten en de bouwpraktijk stimuleren de gecertificeerde Bouwbesluittoets nu al in praktijk te brengen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM