IVW onderzoekt kwaliteit van grondkeuringen

Den Haag – De Inspectie Verkeer en Waterstaat start in september 2007 een onderzoek naar de kwaliteit van grondkeuringen door bedrijven. De eisen voor deze bedrijven zijn vastgelegd in de Kwalibo-regelgeving (Kwaliteitsborging voor bodemintermediairs). Het onderzoek zal een eerste beeld geven van de prestaties van de bedrijven, nadat deze regelgeving per 1 oktober 2006 van kracht is geworden.

Het onderzoek richt zich op bedrijven, zoals adviesbureaus, laboratoria en aannemers, die vaak gezamenlijk de grondkeuring voor waterbeheerders uitvoeren. De bedrijven moeten daarvoor een erkenning hebben. De bevindingen van de bedrijven liggen vast in een rapportage. De inspectie onderzoekt steekproefsgewijs deze rapportages, die ze opvraagt bij waterschappen en Rijkswaterstaat. Voor het onderzoek heeft de inspectie een referentiemodel ontwikkeld. Het onderzoek zal een paar maanden in beslag nemen.

Grond wordt in categorieën ingedeeld, afhankelijk van de mate van verontreiniging. De grondkeuring is nodig om de categorie te bepalen. Vervolgens kan men vaststellen of en welke beschermingsmaatregelen nodig zijn om de grond in of op de (water)bodem toe te mogen passen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)