VISI Praktijkvoorlichtingsdag 18 oktober 2007

Invoering en verbreding van VISI in de bouw – “van pilot tot sectorstandaard”

Ede – Binnen vijf jaar geldt VISI als bouwbrede communicatiestandaard. CROW organiseert op 18 oktober 2007 een praktijkdag om VISI-ervaringen vanuit de praktijk met u te delen. Aan de deelname (inclusief lunch) zijn geen kosten verbonden. Meld u aan vóór 10 oktober 2007.

Digitale samenwerking

Steeds meer opdrachtgevers en projectpartners in de bouw passen voor contractbeheersing digitale communicatie toe op basis van VISI. De afgelopen jaren is vooral digitaal samengewerkt op het gebied van contractbeheersing van UAV’89 en UAV-gc contracten. Steeds meer opdrachtgevers schrijven VISI of de standaard nu vaker voor dan voorheen aan hun opdrachtnemers. Daarnaast vindt een uitbreiding plaats van VISI-communicatie met zowel interne rollen als externe partners in de bouwketen.

Ervaringen delen met de partners in de bouwnijverheid

Om ervaringen met u te delen heeft CROW enkele opdrachtgevers bereid gevonden om hun medewerking aan deze praktijkvoorlichtingsdag te verlenen.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een jaar geleden overgegaan op het gebruik van VISI in haar civiele projecten. Inmiddels past de gemeente VISI toe in meerdere projecten.

Dit voorjaar is de gemeente Leiden van start gegaan met VISI en past het zowel operationeel als contractueel toe ter ondersteuning van een nieuw onderhoudscontract voor openbare verlichting.

ProRail gaat in op haar ervaringen in het gebruik van VISI in design en constructcontracten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Invoeringsbesluit VISI in de sectoren GWW en BenU (15-12-2006)

Opdrachtgevers bouw standaardiseren informatiesystemen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW

VISI Praktijkvoorlichtingsdag 18 oktober 2007 | Infrasite

VISI Praktijkvoorlichtingsdag 18 oktober 2007

Invoering en verbreding van VISI in de bouw – “van pilot tot sectorstandaard”

Ede – Binnen vijf jaar geldt VISI als bouwbrede communicatiestandaard. CROW organiseert op 18 oktober 2007 een praktijkdag om VISI-ervaringen vanuit de praktijk met u te delen. Aan de deelname (inclusief lunch) zijn geen kosten verbonden. Meld u aan vóór 10 oktober 2007.

Digitale samenwerking

Steeds meer opdrachtgevers en projectpartners in de bouw passen voor contractbeheersing digitale communicatie toe op basis van VISI. De afgelopen jaren is vooral digitaal samengewerkt op het gebied van contractbeheersing van UAV’89 en UAV-gc contracten. Steeds meer opdrachtgevers schrijven VISI of de standaard nu vaker voor dan voorheen aan hun opdrachtnemers. Daarnaast vindt een uitbreiding plaats van VISI-communicatie met zowel interne rollen als externe partners in de bouwketen.

Ervaringen delen met de partners in de bouwnijverheid

Om ervaringen met u te delen heeft CROW enkele opdrachtgevers bereid gevonden om hun medewerking aan deze praktijkvoorlichtingsdag te verlenen.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een jaar geleden overgegaan op het gebruik van VISI in haar civiele projecten. Inmiddels past de gemeente VISI toe in meerdere projecten.

Dit voorjaar is de gemeente Leiden van start gegaan met VISI en past het zowel operationeel als contractueel toe ter ondersteuning van een nieuw onderhoudscontract voor openbare verlichting.

ProRail gaat in op haar ervaringen in het gebruik van VISI in design en constructcontracten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Invoeringsbesluit VISI in de sectoren GWW en BenU (15-12-2006)

Opdrachtgevers bouw standaardiseren informatiesystemen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW