Bouwend Nederland: Wet luchtkwaliteit verdient steun

Zoetermeer – Om de luchtkwaliteit in ons land verder te verbeteren is het van groot belang dat de Wet Luchtkwaliteit door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Op 10 juli 2007 stemt de Kamer hierover. ´Alleen als wordt ingestemd met de wet zullen de noodzakelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren eindelijk daadwerkelijk worden uitgevoerd´, zo stelt Bouwend Nederland.

Op dit moment voldoet de concentratie fijn stof op veel plaatsen in Nederland niet aan de Europese normen. Met de Wet Luchtkwaliteit wordt het mogelijk om maatregelen in gang te zetten zodat wel aan de eisen wordt voldaan. Wanneer de Eerste Kamer de wet onverhoopt niet aanneemt, zal de uitvoering van maatregelen op zijn minst vertraagd worden en worden we in ons land langer blootgesteld aan de schadelijke invloed van fijn stof.

Naast de gezondheidseffecten leidt de slechte luchtkwaliteit op dit moment tot ernstige vertraging in bouwplanprocedures. Dit betreft zowel de bouw van nieuwe woningen, bedrijventerreinen als wegen. Naar schatting gaat het hierbij om een totale investering van tientallen miljarden. Door de wet worden nieuwe bouwplanprocedures niet langer vertraagd.

Bouwend Nederland benadrukt verder het belang van bronmaatregelen om uitstoot van fijn stof terug te dringen. De vereniging steunt de initiatieven van het ministerie van VROM om de vervuiling bij de bron aan te pakken, zoals de subsidie op roetfilters. Onder de eigen leden stimuleert de vereniging het gebruik van schonere machines en schonere brandstoffen.

Bouwend Nederland is van mening dat het niet aannemen van de Wet Luchtkwaliteit door de Eerste Kamer zal leiden tot een slechtere gezondheidsituatie en grote gevolgen zal hebben voor de economische ontwikkeling van ons land.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland