Certificaat bodemsanering onterecht verplicht

Zoetermeer – Opdrachtgevers in de bouw stellen bij de aanbesteding van werk regelmatig het BRL 7000-certificaat voor bodemsanering verplicht, terwijl dit niet van toepassing is. Bedrijven worden hierdoor onterecht uitgesloten van werk. Bouwend Nederland vraagt bij private en particuliere opdrachtgevers aandacht voor dit probleem.

Meerdere lidbedrijven van Bouwend Nederland hebben gemeld dat er werken worden aanbesteed waarbij onterecht wordt gevraagd om certificering volgens BRL 7000. Deze certificering is sinds 1 juli 2007 wettelijk verplicht bij het uitvoeren van bodemsaneringen. BRL 7000 wordt in de praktijk echter ook regelmatig gevraagd bij de aanbesteding van werken waarbij géén sprake is van sanering. Of een werk een bodemsanering is wordt bepaald door het bevoegd gezag (de provincie of gemeente). In geval van een bodemsanering dient altijd te worden gewerkt op basis van een overheidsbeschikking of moet een melding zijn gedaan als het een BUS sanering (Besluit Uniforme Saneringen) is.

Bouwend Nederland vraagt bij opdrachtgevers aandacht voor dit probleem. “De onterechte eis leidt tot veel frustratie onder onze leden omdat er steeds meer administratieve rompslomp op hen afkomt. Bovendien worden bedrijven op deze manier uitgesloten van werk waar ze prima voor zijn gekwalificeerd”. Opdrachtgevers moeten volgens de vereniging van bouw- en infrabedrijven bij civiele grondwerken niet op voorhand een certificaat BRL 7000 vragen, ook niet voor voorselectie. Pas als blijkt dat er sprake is van een bodemsanering, en een beschikking is afgegeven of melding wordt gedaan, dient door de opdrachtgever of aannemer een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf te worden ingeschakeld.

Ook SIKB (de beheerder van beoordelingsrichtlijnen 7000) krijgt signalen uit de markt dat bedrijven worden geconfronteerd met deze eis voor werk dat naar hun mening geen bodemsanering is. SIKB heeft inmiddels een verklarende tekst op haar website www.sikb.nl geplaatst die opdrachtgevers wijst op de precieze toepassing van de BRL en wanneer deze wel of niet kan worden geëist.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland