Bouwend Nederland en Syntens gaan samenwerken

Zoetermeer – Bouwend Nederland en Syntens gaan structureel samenwerken bij het bevorderen van innovatie binnen de bouw. Syntens levert kennis en ondersteuning bij de activiteiten die Bouwend Nederland onderneemt om innovatie te stimuleren onder aangesloten leden. Jan van Tuinen, algemeen directeur van Bouwend Nederland en Piet van Staalduinen, algemeen directeur van Syntens ondertekenden daartoe op 25 april 2007 een zogeheten Service Level Agreement.

De ondertekenaars zien innovatie als één van de grote uitdagingen voor de sector.

Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren en de marktpositie te versterken. Innovatie speelt bovendien een belangrijke rol bij maatschappelijke acceptatie. Door innovatie kunnen bouwbedrijven samen met partners oplossingen bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken.

De partijen zijn onder andere overeen gekomen dat relevante informatie proactief met elkaar wordt uitgewisseld. Jaarlijks vindt strategische afstemming plaats, waarvan de uitkomst leidend is voor de invulling van het gezamenlijke activiteitenplan van de overeenkomst. De wensen van de individuele ondernemingen zijn hierbij uitgangspunt.

Beide partijen participeren daarnaast in het sectorbrede brancheoverleg dat afstemming en invulling geeft aan innovatie-activiteiten gericht op (delen) van de bouwsector. Zowel Bouwend Nederland en Syntens zien veel kansen voor innovatie als er beter wordt samengewerkt in de bouw. De Vernieuwingsakkoorden van de branches met de Regieraad bouw en het Sector Innovatieplan Bouw van Syntens vormen de basis van dit innovatie-overleg..

Nog in 2007 willen Bouwend Nederland en Syntens de bouwbedrijven intensiever ondersteunen op het vlak van innovatie. Voor een deel zal er extra energie worden gestoken in gezamenlijke projecten die nu al lopen, zoals S@les in de Bouw en BouwLokalen, voor een ander deel gaat het om intensievere ondersteuning van bedrijven rond business development (van aannemen naar ondernemen), samenwerking en strategie.

De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Bouwend Nederland en Syntens monitoren ieder halfjaar de voortgang, zowel kwalitatief als kwantitatief. In het laatste kwartaal van ieder jaar wordt de uitvoering van de samenwerking geëvalueerd en worden afspraken voor het daaropvolgende jaar gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)