Minder diefstal in de bouw

Zoetermeer – Het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen in de bouw neemt af. Dit blijkt uit de ´Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006´, die onlangs is verschenen. Vergeleken met de meting van twee jaar geleden was het aantal inbraken 14 procent lager, het aantal diefstallen 12,5 procent gedaald en lag het aantal gevallen van vernieling zelfs 21 procent lager. Bouwend Nederland werkt samen met politie, justitie en verzekerings- en beveiligingsbedrijven aan een aanpak voor verdere verlaging van criminaliteit.

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven heeft als doel inzicht te geven in de aard en de omvang van criminaliteit tegen Nederlandse bedrijven en in de maatregelen die zij nemen om die criminaliteit terug te dringen. Het onderzoek richt zich op de sectoren bouw, detailhandel, horeca, transport en zakelijke dienstverlening. Van de onderzochte sectoren is de bouw is samen met de zakelijke dienstverlening de sector die het minst met criminaliteit te maken heeft. Toch is bijna eenderde van de bouwbedrijven (28 procent) was vorig jaar slachtoffer van een vorm van criminaliteit.

In de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven zijn ramingen opgenomen van directe schade (materiaal en materieel) en indirecte schade (stagnatie van het werk), die bedrijven in de onderzochte sectoren ondervinden. De schade voor de bouw in 2006 wordt door de onderzoekers geschat op 114 miljoen euro, ongeveer hetzelfde bedrag als in voorgaande jaren.

Bouwend Nederland werkt met onder meer de politie, de verzekeringsbranche en de veiligheidsbranche samen in een project om criminaliteit in de bouw verder terug te dringen. Het project valt binnen de kaders van het Actieplan Veilig Ondernemen (AVO), dat onder voorzitterschap staat van de minister van Justitie. Dit project ´Veiligheid in de bouw´ richt zich specifiek op criminaliteitsproblemen op de bouwplaats, te weten inbraak, diefstal, vernieling en geweld.

Het doel van het project is om criminaliteit terug te dringen met minimaal 20 procent in 2010. Dit moet worden bereikt door gezamenlijke acties van overheid en bedrijfsleven. Onderdeel van het activiteiten zijn een tweetal pilotprojecten gericht op regionale aanpak van criminaliteit op bouwplaatsen. Op basis van de uitkomsten van deze projecten zal een handreiking worden opgesteld voor alle betrokken partijen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland