Startnotitie/kennisgeving Zwin verschenen

Op 13 februari 2007 verscheen de startnotitie/kennisgeving Internationaal MER Zwin.
Vanaf die datum ligt het document 6 weken ter inzage bij gemeentehuizen, bibliotheken en diverse andere locaties in Nederland en in Vlaanderen.

In beide landen is in de periode van 13 februari tot en met 26 maart 2007 gelegenheid tot het geven van opmerkingen op de inhoud van de notitie.

Iedereen kan schriftelijk reageren. Reacties kunnen worden gestuurd naar de volgende adressen:
in Nederland
Inspraakpunt
Startnotitie/kennisgeving MER Zwin
Postbus 30316
NL-2500 GH Den Haag

In Vlaanderen
Dienst Mer
Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Startnotitie/kennisgeving MER Zwin
Koning Albert II-laan 20 bus 8, B-1000 Brussel
of
Gemeente Knokke-Heist
Startnotitie/kennisgeving MER Zwin
Alfred Verweeplein 1, B-8300 Knokke-Heist

Via het internet kan ook ingesproken worden: www.zeeland.nl/natuurpakket of
www.mervlaanderen.be

In Nederland kan ook mondeling worden ingesproken tijdens een hoorzitting die op dinsdag 13 maart 2007 plaatsvindt in het Ledeltheater in Oostburg. Deze bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, wordt vanaf 19.00 uur voorafgegaan door een informatiemarkt.

Nadere informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de startnotitie/kennisgeving kunt u voor Nederland terecht bij het projectbureau Natuurpakket Westerschelde, telefoon +31 (0)118 62 1751 of, voor Vlaanderen, bij het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, telefoon +32 (0)59 554 293.

Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met het Inspraakpunt (voor Nederland), telefoon +31 (0)70 351 9602 of de dienst Mer (voor Vlaanderen), telefoon +32 (0)2 553 80 79.

U kunt de startnotitie/kennisgeving ook downloaden via www.proses.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes)