Vlaamse Parlement ratificeert Scheldeverdragen

Door de Scheldeverdragen krijgt Vlaanderen het recht om de vaargeul van de Schelde verder uit te diepen tot een tij-ongebonden diepgang van 13,1 meter. Ook wordt er een strikt tijdschema in vastgelegd: nog in 2007 moet het werk starten.

Tegelijk verbindt Vlaanderen zich in de bredere context van de Langetermijnvisie tot het teruggeven van heel wat grond aan de natuur en wordt ook de binding van de loodsgelden van Rotterdam aan het Schelde-estuarium losgelaten.

Grote vraag is wanneer de Tweede Kamer in Nederland de verdragen zal ratificeren. Omdat in Zeeland flinke weerstand is ontstaan tegen de ontpolderingsplannen is die procedure voor onbepaalde tijd stilgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes)