Ontwerp-beheerplan Voordelta open voor inspraak

Den Haag – Van 1 maart tot en met 11 april 2007 is inspraak mogelijk op het ontwerp-beheerplan voor de Voordelta, de ondiepe zee en omringende stranden voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.

De Voordelta maakt deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden. In dit gebied wordt vanaf 2008 Maasvlakte 2 aangelegd. Voor de natuurbescherming én natuurcompensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 bevat het ontwerp-beheerplan maatregelen zoals het realiseren van een bodembeschermingsgebied (voorheen Zeereservaat genoemd) en daarbinnen rustgebieden. In de Voordelta blijft ruimte voor recreatie, visserij en andere activiteiten, hiervoor gelden wel spelregels. Het ontwerp-beheerplan geeft aan welke menselijke activiteiten waar en wanneer wel of niet of onder voorwaarden zijn toegestaan. Voor nieuwe activiteiten beschrijft het plan de procedure.

Het ontwerp-beheerplan is onderbouwd door een beoordeling van de effecten van bestaande activiteiten op de natuurdoelstellingen, de zogeheten passende beoordeling, en het Plan-MER beheerplan Voordelta. In dit plan is vastgelegd welke mogelijkheden en alternatieven er zijn voor het optimaliseren van de maatregelen in het beheerplan Voordelta. Deze documenten staan ook open voor inspraak.

Het ontwerp-beheerplan is opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies Zuid-Holland en Zeeland in samenwerking met het Project Mainportontwikkeling Rotterdam en maatschappelijke organisaties.

Geïnteresseerden kunnen inspreken tijdens hoorzittingen in Zierikzee, Ouddorp, Serooskerke (Walcheren) en Oostvoorne. Inspreken kan ook schriftelijk of via een reactieformulier op de website van inspraakvenw.nl. De inspraakreacties worden verwerkt in een nota van bevindingen. Na de inspraakperiode stellen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies Zeeland en Zuid-Holland het eventueel aangepaste beheerplan vast.

Data van de inspraakbijeenkomsten:

  • dinsdag 27 maart 2007, Gemeentehuis Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2 in Zierikzee;
  • donderdag 29 maart 2007, Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp;
  • maandag 2 april, De Zandput, Zandput 5 in Serooskerke Walcheren;
  • dinsdag 3 april, Het Wapen van Marion, Zeeweg 60 in Oostvoorne.

Het programma van de avonden is als volgt: 18.30 uur: inloopmarkt

Meer informatie
Op www.verkeerenwaterstaat.nl vindt u de volgende documenten:

  • Advertentie inspraak Voordelta;
  • Ontwerp beheerplan Voordelta, spelregels voor natuurbescherming;
  • Plan MER beheerplan Voordelta;
  • passende beoordeling voordelta.

Website ontwerp beheerplan Voordelta
www.inspraakvenw.nl