Contract versnellingsmaatregelen Metrostation CS

Utrecht – Op 20 februari 2007 tekende burgemeester Cohen van Amsterdam het contract waarin afspraken over de herziene planning en de kosten van de aanleg van Metrostation CS, onderdeel van de Noord/Zuidlijn, zijn vastgelegd. De ondertekening vond plaats in de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht in Amsterdam.

Het contract “Afwikkeling Planning Mutaties fase3” is het slotstuk van een gezamenlijk doorlopen traject, waarbij het beeld van de opgelopen vertragingen en de nog te verwachten uitvoeringsduur werd scherpgesteld en de versnellingsmaatregelen die nodig zijn om de geplande eindmijlpaal te realiseren zijn vastgesteld. Tevens is in het contract de overeenstemming over de bijbehorende kosten en de verdeling daarvan vastgelegd.

Met de ondertekening van het contract is een periode van vertraging afgesloten. De oorzaak van de eerder opgelopen vertragingen lag in onvoorziene omstandigheden. Zo werden bijvoorbeeld tijdens de aanleg obstakels ontdekt in de ondergrond, wat invloed had op de planning. De onvoorziene omstandigheden vergden diverse aanpassingen op de basisplannen, die nu formeel zijn vastgelegd. “De ondertekening van dit contract is van groot belang, omdat het contractuele zekerheid geeft voor de toekomst van het project. Hiermee hebben we een discussiefase afgesloten en kunnen we weer vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien,” aldus de heer L. van der Zanden, projectdirecteur van Combinatie Strukton Betonbouw / Van Oord ACZ.

Metrostation CS is onderdeel van de Noord/Zuidlijn. De Noord/Zuidlijn zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het bovengrondse openbaar vervoersnetwerk. Volgens berekeningen zullen dagelijks zo’n 200.000 passagiers van de metrolijn gebruikmaken. De nieuwe metrolijn vergroot de bereikbaarheid van de binnenstad. De lijn brengt een snelle verbinding tot stand tussen Amsterdam-Noord, de binnenstad en Amsterdam-Zuid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv