Mijlpaal Noord/Zuidlijn

WESTELIJKE BOUWPUTWAND METROSTATION CS GEREED

Maarssen – Afgelopen week is de westelijke wand van Metrostation CS, onderdeel van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, gereedgekomen. Dit gebeurde met de
plaatsing van de laatste Microtunnellingpaal. Hiermee is een volgende mijlpaal bereikt in de bouw van het Metrostation CS.

De westelijke en oostelijke bouwputwanden bestaan uit Microtunnellingpalen, die samen een buispalenwand onder het emplacement vormen. Deze wand is grond- en waterkerend en zorgt voor een solide bouwkuip, waarin in een later stadium tunnelelementen worden afgezonken. Tevens vormt de wand samen met de nieuwe vloer in de middentunnel de nieuwe fundering van het emplacement.

Microtunnelling een innovatieve bouwmethode die – in samenwerking met Combinatie Microtunnelling Metrostation CS (CMM) en de opdrachtgever Projectbureau Noord/Zuidlijn, Adviesbureau Noord/Zuidlijn en VOF Stationseiland – speciaal is ontwikkeld voor de realisatie van de metrolijn die onder het monumentale Amsterdam CS en het emplacement wordt gebouwd. Deze techniek boort verticaal buispalen met een diameter van 1,85 meter naar een diepte van 30 en 60 meter onder het emplacement.

In de volgende fase van de aanleg van de Noord/Zuidlijn, Metrostation CS, wordt de oostelijke wand gerealiseerd.

Metrostation CS is onderdeel van de Noord/Zuidlijn. De Noord/Zuidlijn zorgt voor een
aanzienlijke ontlasting van het bovengrondse openbaar vervoersnetwerk. Volgens
berekeningen zullen dagelijks zo’n 200.000 passagiers van de metrolijn gebruik maken. De nieuwe metrolijn vergroot de bereikbaarheid van de binnenstad. De lijn brengt een snelle verbinding tot stand tussen Amsterdam-Noord, de binnenstad en Amsterdam-Zuid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv