VolkerWessels committeert zich aan FSC

Rotterdam – In het FSC-huis, de stand van FSC Nederland op de Bouwbeurs heeft Koninklijke Volker Wessels Stevin nv (VolkerWessels) 8 februari 2007 een belangrijk en veelomvattend convenant ondertekend, waarmee zij als eerste grote bouwconcern ter wereld bewust kiest voor gebruik van hout en papier uit verantwoord beheerde bossen.

Met het convenant committeert VolkerWessels zich voor alle bouwwerkzaamheden in eigen ontwikkeling op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, GWW, en de vastgoedportefeuille om FSC-hout toe te passen. Voor aangenomen werken wordt afgesproken dat VolkerWessels opdrachtgevers pro-actief voorstelt FSC-hout toe te passen. Verder is overeengekomen dat binnen de kantorenorganisatie van VolkerWessels geleidelijk wordt overgegaan op FSC-gecertificeerd papier.

Het convenant is opgesteld voor de VolkerWessels bedrijven in Nederland. Het streven is dit uit te breiden naar internationale onderdelen van het bedrijf. ”Als alle deelnemers in de keten hun verantwoordelijkheid op dit punt nemen kunnen er grote stappen voorwaarts gezet worden in het kader van duurzaam bosbeheer en voor goede sociale omstandigheden bij de winning van hout’’, zegt Dick Boers, lid van de raad van bestuur van VolkerWessels. “Er kan een krachtige impuls ontstaan als corporaties en overheden hun keuze voor verantwoord geproduceerd hout expliciet maken in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ook private partijen als VolkerWessels kunnen op dit gebied gewicht in de schaal leggen door de toepassing van FSC-hout te stimuleren en certificering van grotere arealen van met name tropische bossen mogelijk te maken. Dat signaal willen we met deze ondertekening afgeven.’’

Heiko Liedeker, executive director FSC International, aanwezig bij de ondertekening beaamt dit: “Wanneer grote partijen als VolkerWessels deze keuze maken is dit een belangrijk signaal naar de producenten. Dat geeft ons een instrument om goed bosbeheer te stimuleren en daarmee het aanbod aan gecertificeerd hout te vergroten.” Hij vervolgt: “De uiteindelijke winnaars zijn de mensen en dieren die in de bossen leven en niet te vergeten: de natuur.”

VolkerWessels gaat een partnership aan met FSC. De toepassing van FSC-hout zal zich richten op de door VolkerWessels zelf te ontwikkelen projecten (nieuwbouw en renovatie) en de aangenomen werken waarbij de opdrachtgever pro-actief wordt voorgesteld FSC-hout te gebruiken en zo mogelijk toe te passen. Boers: ,,VolkerWessels maakt door de ondertekening van dit convenant een keuze. Daarmee maken we naar de buitenwereld duidelijk waar we als concern staan. Maar ook intern, in de richting van onze werkmaatschappijen en medewerkers ontstaat er duidelijkheid. Er zal nog het nodige gedaan moeten worden aan het bewustwordingsproces. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar de richting is duidelijk en de ambitie ook: VolkerWessels kiest voor verantwoord geproduceerd hout! En daarom ben ik enthousiast over het akkoord dat we met FSC kunnen sluiten.’’

VolkerWessels
VolkerWessels is een hecht samenwerkende groep van bedrijven in de bouw en aanverwante sectoren. Het concern houdt zich vanuit een decentrale organisatie (125 werkmaatschappijen met in totaal gemiddeld 16.700 medewerkers) bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van de gebouwde omgeving en beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de inrichtings- en mobiliteitsvraagstukken van de samenleving. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van VolkerWessels ligt in Nederland. Verder zijn er vestigingen in een beperkt aantal landen: België, Duitsland, Polen, Estland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. In 2005 realiseerde VolkerWessels een omzet van € 4,2 miljard.

Actuele informatie over FSC
FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), een internationaal netwerk ter bevordering van verantwoord bosbeheer. FSC stelde een wereldwijde standaard op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk geeft zekerheid: hout en houtproducten die het keurmerk dragen, zijn afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, waar aandacht is voor ecologische, sociale en economische aspecten.

FSC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 1993 en actief in 83 landen. FSC staat transparantie en een democratische werkwijze voor: alle bij het bos betrokken partijen hebben gelijk stemrecht in de organisatie en bij het formuleren van de normen. Grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties, vakbonden, boseigenaren en vele grote en kleine bedrijven staan daarom achter FSC. Op dit moment is wereldwijd meer dan 85 miljoen hectare bos gecertificeerd.

De stichting FSC Nederland, een bedrijvenplatform met meer dan 150 deelnemers en 52 convenantpartners, streeft naar een zo groot mogelijk aandeel van FSC-hout en -houtproducten op de Nederlandse houtmarkt. In 1999 lag dit aandeel op 4%, voor 2006 is de schatting 15%. FSC Nederland streeft ernaar dit aandeel in 2008 naar 25% te brengen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV