Samenwerking bouwbonden CNV en ACV

‘Wij krijgen meer grip op Europa’

Odijk – CNV Hout en Bouw en ACV Bouw en Industrie hebben de handen letterlijk ineen geslagen. Vrijdag 2 februari 2007 tekenden deze Nederlandse en Belgische bouwbonden officieel de
samenwerkingsovereenkomst, waarmee zij zich bereid verklaren om op internationale
werkterrein als één sterke vakbond op te treden.

‘Klein is leuk, maar groot is beter’, waren de woorden van Arend van Wijngaarden,
voorzitter van de Hout- en Bouwbond CNV, tijdens de officiële ondertekening. Ook de
Belgische voorzitter van ACV Bouw en Industrie, Luc van Dessel, plaatste zijn
handtekening onder de overeenkomst. Volgens beide vakbondsleiders is de samenwerking een
logisch gevolg van de internationale ontwikkelingen. ‘Als vakbeweging is het belangrijk
om te internationaliseren in deze globaliserende wereld. De globalisering houd je niet
tegen, op de consequenties moet je een antwoord hebben. Heb je die niet, dan sta je
straks overal buiten.’

Gezamenlijke projecten
De samenwerking tussen CNV Hout en Bouw en ACV Bouw en Industrie richt zich op het
ontplooien van gezamenlijke initiatieven om de positie van werknemers en vakbonden over
de gehele wereld te verbeteren. Concreet vertaalt zich dat in het initiëren en
coördineren van projecten in zowel Europa als wereldwijd. Ook werken de bonden
voortaan samen aan standpunten in internationale kwesties.
Van Wijngaarden: ‘Op dit moment hebben wij al gezamenlijke projecten, zoals in
Indonesië, Togo en Zuid-Amerika. Ook trekken wij al samen op in de regulering van de
Europese arbeidsmarkt. Maar dat kan intensiever, daadkrachtiger. De overeenkomst zorgt
daarvoor.’

Meer invloed
Volgens Van Wijngaarden en Van Dessel leidt deze samenwerking tot meer invloed op het
Europese én mondiale toneel. Van Wijngaarden: ‘Wij hebben samen meer dan 300.000
leden. Wij hebben bijna het grootste aantal vakbondsleden in de bouw- en houtsectoren in
Europa. Dus als wij samen optreden, is onze invloed enorm.’ Zo hoopt Van Wijngaarden op
meer invloed op de inhoud van Europese regelgeving. Op mondiaal niveau is het streven
naar een nog stevigere stem bij instellingen als de Wereldbank en de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO). ‘Dankzij onze gezamenlijke inzet, drukken wij een duidelijke
stempel op de internationale vakbondspolitiek. Er gebeurt in onze internationale
vakbondswereld weinig waarvan wij niet op de hoogte zijn’, aldus Van Wijngaarden.

Internationaal Secretariaat
Om alle doelstellingen te realiseren, hebben het Belgische ACV en Nederlandse CNV
gezamenlijk een Internationaal Secretariaat opgericht. De leiding is in handen van Arend
van Wijngaarden (namens CNV Hout en Bouw) en Luc van Dessel (namens ACV Bouw en
Industrie). Voor beleid en de dagelijkse uitvoering zijn Stefaan Vanthourenhout,
nationaal secretaris van ACV Bouw en Industrie, en Bert van der Spek, vice-voorzitter CNV
Hout en Bouw, verantwoordelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hout- en Bouwbond CNV