Kennis ondergrond vitaal voor inrichting Nederland

Gratis TNO-boek over de ondergrond

Delft – Boven de grond is de ruimte schaars. Naarmate de zeespiegel hoger stijgt, de Randstad verder dichtslibt en de olie meer en meer opraakt, moet Nederland een steeds groter beroep doen op de ondergrond. Binnen niet al te lange tijd moeten we de diepte in om woningen te bouwen, nieuwe wegen aan te leggen en bodemwarmte te winnen. Daarom is kennis van de ondergrond van vitaal belang voor de toekomstige inrichting van Nederland.

Op 31 januari 2007 nam staatssecretaris Pieter van Geel het eerste exemplaar in ontvangst van het door TNO uitgegeven boek "Ondersteboven". In deze bundel populair-wetenschappelijke artikelen laat TNO zien welke oplossingen het bedenkt om de ondergrond van Nederland duurzaam en veilig in te richten. In het voorwoord schrijft de bekende Delftse hoogleraar Salomon Kroonenberg: "Alles wat wij mensen boven de grond hebben gemaakt komt uit de ondergrond. Het is alsof ons land ondersteboven is gekeerd: wat eens onder lag, staat er nu bovenop. Maar niemand die het ziet."

Tekst op de achterflap
Druk, druk, druk is het in de delta van Rijn en Maas. Zestien miljoen mensen op een veel te klein stukje aarde, dat lijkt vragen om problemen. Zo worstelde Nederland de afgelopen jaren met door droogte bezwijkende veendijken, door zoutwinning dalende bodems en door arseen verontreinigde recreatiestrandjes. Maar steeds lukte het TNO om voor deze aardse problemen slimme oplossingen te bedenken, zodat we – ondanks alle gemodder – toch op een kluitje kunnen blijven wonen.

"Laat dit boekje een aansporing zijn voor onze beleidsmakers om echt driedimensionaal te gaan denken." – Salomon Kroonenberg

Over de auteur
Henk Leenaers (1961) promoveerde als fysisch geograaf op de bodem- en waterverontreiniging van het riviertje de Geul in Zuid-Limburg. De afgelopen 10 jaar werkte hij bij TNO Bouw en Ondergrond. Als wetenschapsjournalist schrijft hij regelmatig voor NRC Handelsblad, Intermediair en Binnenlands Bestuur. www.henkleenaers.nl

Bestellen
Het boek is gratis te bestellen door naam en bezorgadres te sturen naar dinoloket@tno.nl o.v.v. "Ondersteboven".

Henk Leenaers, 2007: ‘Ondersteboven’, 67 p., uitgegeven in eigen beheer door TNO. ISBN 978 90 59862166.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO