Aantal dodelijke bedrijfsongevallen opnieuw gedaald

Voorburg – In 2005 zijn in Nederland 74 personen overleden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval. Oudere werkenden zijn vaker dan gemiddeld slachtoffer.

Sterkste daling in bouw en dienstverlening
Het aantal van 74 dodelijke slachtoffers van een bedrijfsongeval in 2005 was 19 lager dan in 2004 en 34 lager dan in 2003. De daling in 2005 vond vooral plaats in de bouwnijverheid (bijna een halvering). De daling is vooral te vinden in het aantal ongevallen waarbij (delen van) een gebouw, een steiger of een ladder een belangrijke rol speelde.

Bijna helft slachtoffers in industrie en bouw
Drie van de tien slachtoffers vielen in de bouwnijverheid, bijna één op de vijf in de industrie. Uitgedrukt per 100 duizend werkenden vielen de meeste dodelijke slachtoffers in de landbouw en visserij (6,9). In deze sector zijn relatief veel slachtoffers van 65 jaar of ouder en kinderen onder de 15 jaar.

Ouderen relatief vaak slachtoffer
Het risico om slachtoffer van een dodelijk bedrijfsongeval te worden neemt toe met de leeftijd. In de leeftijdsklassen tussen 25 en 44 jaar vinden gemiddeld 1,2 dodelijke bedrijfsongevallen per 100 duizend werkenden plaats. In de hogere leeftijdsklassen is dit risico duidelijk hoger, en bij de 65-plussers is het zelfs 5,9 per 100 duizend werkenden. Bij de laatste leeftijdscategorie moet wel worden bedacht dat het om een relatief kleine groep gaat.

Vooral beknelling of val
Bijna de helft van alle slachtoffers bij wie de oorzaak van het ontstaan van het letsel bekend is, raakte bekneld of werd verpletterd door een bewegend voorwerp. Ruim een kwart maakte zelf een dodelijke val.

Een derde dood door een transportmiddel
Bij één op de drie dodelijke slachtoffers van een bedrijfsongeval is een transportmiddel het belangrijkste voorwerp. Een gebouw, een steiger of een ladder speelde bij een kwart van de slachtoffers de belangrijkste rol, vooral in de bouw.

Bron: Bevolkingstrends 2006, 4e kw.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)