Boskalis verwerft grote LNG-opdracht

Papendrecht – Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat het een omvangrijke opdracht heeft verworven ten behoeve van de bouw van een terminal voor export van LNG in Soyo, Angola. De opdracht betreft de aanleg van nieuw land in zee alsmede het baggeren van een toegangskanaal en zal in samenwerking met baggerbedrijf Jan de Nul worden uitgevoerd. De contractwaarde bedraagt circa € 300 miljoen, het aandeel van Boskalis hierin bedraagt 50%. Het project zal eind 2008 worden opgeleverd.

Voor de aanleg van het toegangskanaal zal 26 miljoen m³ worden gebaggerd met zware snijkopzuigers (cutters). Van de vrijkomende grond zal circa vijf miljoen m³ worden gebruikt voor de aanleg van 140 hectare nieuw land, waarop de LNG-terminal zal worden gebouwd. Daarnaast zal voor het nieuwe land twee miljoen m³ zand uit zee worden gewonnen met enkele middelgrote hoppers.

Dit project in Angola past in de reeks van grootschalige LNG projecten op de wereldmarkt voor maritieme infrastructuur. De markt wordt gedreven door langetermijnfactoren, zoals de groei van de wereldbevolking, de groei van de wereldeconomie en het internationale handelsvolume en de ontwikkelingen op de energiemarkten.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv