NVB draagt bij aan vernieuwing bouwsector

Gouda – De NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers gaat bijdragen aan de
vernieuwing van de bouwsector. De geplande activiteiten zijn vastgelegd in een
Vernieuwingsakkoord met de Regieraad Bouw dat vandaag is ondertekend. De handtekeningen
werden gezet door de heer J.H. Goossens, voorzitter van de NVB, en dr. J.C.M. Hovers,
voorzitter van de Regieraad.
De NVB is een vereniging van 200 bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties en
andere organisaties die aan projectontwikkeling doen. Gezamenlijk zetten zij 60 procent
van alle nieuwe koopwoningen om en realiseren zij ook een substantieel deel van nieuwe
kantoren, bedrijven en winkelcentra.

De NVB onderschrijft de mening van de Regieraad dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de
bouw op een andere manier met elkaar moeten gaan samenwerken. Ontwikkelaars hebben er baat
bij opdrachtnemers te stimuleren tot het aanbieden van innovatieve oplossingen. Door te
kiezen voor integraal ontwerpen en bouwen bevordert de ontwikkelaar samenwerking in de
bouwketen, wat een efficiënter proces en een beter eindproduct oplevert. Om de
communicatie tussen bouwpartners te verbeteren, bevordert de NVB het gebruik van
gestandaardiseerde afsprakenstelsels en ICT-systemen. Ook een oriëntatie op
levensduurkosten vindt de NVB belangrijk, zodat bouwopdrachten worden gegund op basis van
de economisch meest voordelige aanbieding in plaats van de laagste bouwprijs. Deze
onderwerpen zullen via publicaties, studiedagen en de regionale NVB-Klankbordgroepen
onder de aandacht van de NVB-leden worden gebracht. De Klankbordgroepen zullen daarbij
samenwerking zoeken met de vijf regionale Regieraden.

Op het gebied van de bevordering van integriteit beveelt de NVB haar leden aan de
SBIB-bedrijfscode voor de bouw in te voeren. De leden worden geadviseerd om bij de
selectie van bouwpartners actief te informeren of zij eveneens een gedragscode voeren.
De NVB steekt veel energie in het transparant maken van de bouw- en vastgoedmarkten. De
NVB-Thermometers brengen van alle grote vastgoedsegmenten de marktomstandigheden en
-prognoses in kaart. Ook worden er periodiek enquêtes gehouden naar de wensen van
eindgebruikers: de afnemers van woningen, kantoren en bedrijfsruimten. Zowel de
enquêtes als de marktstudies zijn behalve voor de eigen leden ook voor andere
stakeholders beschikbaar.
Met de NEPROM en een aantal bedrijven is de website Niki opgezet waarop het aanbod van
nieuwe koop- en huurwoningen staat vermeld. Deze site is ook bedoeld om de woonwensen van
consumenten te inventariseren.

Volgens NVB-voorzitter Goossens stelt zijn vereniging zich in de Vernieuwingsakkoord
bewust op als vertegenwoordiger van opdrachtgevers op de bouwmarkt. ‘Veel van onze leden
zijn ook lid van andere brancheorganisaties aan de uitvoerende kant waarmee de Regieraad
al eerder akkoorden heeft gesloten. Uiteraard respecteren wij ook de daarin gemaakte
afspraken.’
Volgens de heer Hovers kan de NVB een belangrijke bijdrage leveren aan het
Vernieuwingsoffensief Bouw. ‘De NVB-leden willen vanuit hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in de samenleving op het
gebied van wonen en werken. Dat sluit perfect aan op het gedachtegoed van de Regieraad
Bouw.’

De Regieraad Bouw heeft nu elf Vernieuwingsakkoorden ondertekend met organisaties van
opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. De Regieraad is door de ministers van EZ,
VROM en V&W in het leven geroepen om de vernieuwing van de bouwsector aan te jagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw