Onveiligheid door gebrek aan coordinatie bouwprojecten

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt vallende gevelbekleding

Den Haag – Gebrek aan coördinatie bij ontwerp en uitvoering van bouwprojecten is volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid een belangrijke achterliggende oorzaak van ongevallen in de afgelopen jaren met het loslaten en vallen van gevelbekleding van grote gebouwen. De Raad, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, concludeert dit in het themaonderzoek ‘Veiligheidsproblemen met gevelbekleding’ dat op 23 november 2006 werd gepubliceerd.

De Raad is dit onderzoek gestart nadat zich in 2005 binnen drie maanden vier van dergelijke voorvallen voordeden, tweemaal in Rotterdam, eenmaal in Sneek en eenmaal in Sittard. Hoewel in deze vier gevallen de gevolgen beperkt bleven – er viel één gewonde – stelt de Raad vast dat de gevolgen fataal hadden kunnen zijn. Bovendien zijn er ook de afgelopen maanden weer verschillende gevallen van vallende gevelbekleding geregistreerd.

Tevens constateert de Raad dat ontwikkelingen die aan de problemen met gevelbekleding ten grondslag liggen zich breder voordoen. Daarbij kan gedacht worden aan toenemende specialisatie die extra coördinatieproblemen met zich meebrengt, in combinatie met de afnemende prioriteit die aan coördinatie, controle en toezicht wordt gegeven. Ook gezien de resultaten van onderzoek door de branche zelf (‘leren van instortingen’) durft de Raad de stelling aan dat de geconstateerde veiligheidsproblematiek bij gevelbekleding niet op zichzelf staat.

De Raad beveelt onder meer aan dat de Minister van VROM en de brancheverenigingen voor aannemers, architecten en constructeurs ervoor zorg dragen dat er bij elk bouwproject één verantwoordelijk coördinator is voor de constructieve veiligheid in het ontwerp en de uitvoering.

Het volledige rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, getiteld ‘Veiligheidsproblemen met gevelbekleding’, kan worden geraadpleegd op de website van de Raad www.onderzoeksraad.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)