West 8 ontwerpt twee Krugerbruggen Antwerpen

Nieuw concept voor Hobokense verbindingsbrug

Antwerpen, België – Het college heeft het definitieve ontwerp van de nieuwe Krugerbrug goedgekeurd. Het oorspronkelijke ontwerp van West 8 oogde zeer mooi, maar bleek uiteindelijk financieel niet haalbaar en ook voor de huidige Krugerbrug was er geen oplossing. De zoektocht naar besparingsmogelijkheden leidde naar een radicaal nieuw concept van de Hobokense verbindingsbrug.

Wijzigingen in het ontwerp
In tegenstelling tot het eerste ontwerp, waar de Krugerbrug werd gezien als één prestigieus stadsbaken met een hoge beeldwaarde, opteert het Rotterdamse bureau West 8 ditmaal voor een dubbelontwerp. Er komt een nieuwe brug voor autoverkeer met een dubbelrichtingsfietspad tussen Schroeilaan en Emile Vloorsstraat enerzijds en de omvorming van de bestaande brug tot een groene fietsverbinding naar de Hobokense Polder en de Scheldekaaien anderzijds. Daarmee wordt bespaard op de ene brug en wordt meteen ook de oude brugverbinding een tweede leven gegeven.

De nieuw te bouwen betonnen brug tussen de Schroeilaan en de Emiel Vloorstraat valt zonder stalen draagstructuur goedkoper uit. In het eerste ontwerp bleken de detaillering van de staalstructuur en de fel stijgende staalprijzen van grote invloed op de te hoge kostprijs, samen met de aanzienlijke kost voor het transport en de montage van de onderdelen. De betonnen brug wordt gedetailleerd met een bijzonder vormgegeven randafwerking.

Dezelfde randafwerking wordt dan aan de bestaande brug toegevoegd, waardoor deze in een nieuw kleedje komt. Het huidige ontwerp brengt daarop enkel nog langzaam verkeer, met een voet- en fietspad . Naast het voorziene dubbelrichtings fietspad en voetpad wordt op de brug ook een visueel aantrekkelijke groen strip aangelegd. De Hobokense polder krijgt zo een karaktervolle groenverbinding met het Kiel en Hoboken .

Twee vliegen in één klap
Het nieuwe dubbelontwerp vormt dus een waardevol alternatief voor het oorspronkelijke wedstrijdontwerp. De essentie is dat er in één en dezelfde beweging ook een oplossing geboden wordt voor de bestaande brug. Het is dus cruciaal beide bruggen niet als gescheiden projecten te beschouwen, maar als één conceptueel én visueel stedenbouwkundig project.

De start van de werken is voorzien in november 2007. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stad Antwerpen Districtshuis Antwerpen

West 8 ontwerpt twee Krugerbruggen Antwerpen | Infrasite

West 8 ontwerpt twee Krugerbruggen Antwerpen

Nieuw concept voor Hobokense verbindingsbrug

Antwerpen, België – Het college heeft het definitieve ontwerp van de nieuwe Krugerbrug goedgekeurd. Het oorspronkelijke ontwerp van West 8 oogde zeer mooi, maar bleek uiteindelijk financieel niet haalbaar en ook voor de huidige Krugerbrug was er geen oplossing. De zoektocht naar besparingsmogelijkheden leidde naar een radicaal nieuw concept van de Hobokense verbindingsbrug.

Wijzigingen in het ontwerp
In tegenstelling tot het eerste ontwerp, waar de Krugerbrug werd gezien als één prestigieus stadsbaken met een hoge beeldwaarde, opteert het Rotterdamse bureau West 8 ditmaal voor een dubbelontwerp. Er komt een nieuwe brug voor autoverkeer met een dubbelrichtingsfietspad tussen Schroeilaan en Emile Vloorsstraat enerzijds en de omvorming van de bestaande brug tot een groene fietsverbinding naar de Hobokense Polder en de Scheldekaaien anderzijds. Daarmee wordt bespaard op de ene brug en wordt meteen ook de oude brugverbinding een tweede leven gegeven.

De nieuw te bouwen betonnen brug tussen de Schroeilaan en de Emiel Vloorstraat valt zonder stalen draagstructuur goedkoper uit. In het eerste ontwerp bleken de detaillering van de staalstructuur en de fel stijgende staalprijzen van grote invloed op de te hoge kostprijs, samen met de aanzienlijke kost voor het transport en de montage van de onderdelen. De betonnen brug wordt gedetailleerd met een bijzonder vormgegeven randafwerking.

Dezelfde randafwerking wordt dan aan de bestaande brug toegevoegd, waardoor deze in een nieuw kleedje komt. Het huidige ontwerp brengt daarop enkel nog langzaam verkeer, met een voet- en fietspad . Naast het voorziene dubbelrichtings fietspad en voetpad wordt op de brug ook een visueel aantrekkelijke groen strip aangelegd. De Hobokense polder krijgt zo een karaktervolle groenverbinding met het Kiel en Hoboken .

Twee vliegen in één klap
Het nieuwe dubbelontwerp vormt dus een waardevol alternatief voor het oorspronkelijke wedstrijdontwerp. De essentie is dat er in één en dezelfde beweging ook een oplossing geboden wordt voor de bestaande brug. Het is dus cruciaal beide bruggen niet als gescheiden projecten te beschouwen, maar als één conceptueel én visueel stedenbouwkundig project.

De start van de werken is voorzien in november 2007. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stad Antwerpen Districtshuis Antwerpen